Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nhận sửa chữa nhà khẩn cấp

Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp với các hệ thống gia đình cơ bản, Chương trình Sửa chữa Hệ thống Cơ bản (BSRP) có thể giúp bạn. BSRP được tài trợ bởi Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD). Nó cung cấp sửa chữa miễn phí cho những ngôi nhà do chủ sở hữu đủ điều kiện ở Philadelphia. Họ làm việc trên:

  • Hệ thống điện.
  • Hệ thống ống nước.
  • Sưởi ấm.
  • Các vấn đề về cấu trúc.
  • Lợp mái.

Ai

Chủ nhà do chủ sở hữu chiếm đóng đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập hộ gia đình.

Yêu cầu

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Sửa chữa Hệ thống Cơ bản, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập nhất định. Xem các hướng dẫn thu nhập hiện tại.

Làm thế nào

Truy cập trang web BSRP để:

  • Tìm hiểu về tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình.
  • Tìm hướng dẫn đơn xin.
  • Áp dụng cho chương trình.
Lên trên