Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Báo cáo sự cố với một tòa nhà, lô đất hoặc đường phố

Tổng quan về dịch vụ

Bạn có thể báo cáo vấn đề với tòa nhà, đường phố hoặc lô đất trống cho 311.

Ví dụ: bạn có thể báo cáo:

  • Các dự án xây dựng vi phạm quy tắc xây dựng.
  • Làm việc mà không có giấy phép.
  • Vấn đề bảo trì ở bên trong hoặc bên ngoài của một tòa nhà.
  • Các tòa nhà trong tình trạng kém hoặc có vật liệu rơi xuống đường.
  • Bất động sản cho thuê vi phạm mã Thành phố.
  • Các tòa nhà bỏ trống nơi mọi người đang xâm phạm.
  • Các lô đất trống mọc um tùm, bị bao phủ trong thùng rác hoặc bị bỏ quên.
  • Các thuộc tính đang được sử dụng theo cách vi phạm yêu cầu cấp phép hoặc mã phân vùng.
  • Các vấn đề với đường phố, chẳng hạn như ổ gà.

Làm thế nào

Bạn có thể tạo báo cáo bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến hoặc bằng cách gọi 311. Gọi (215) 686-8686 nếu bạn ở bên ngoài Philadelphia.

Để theo dõi tiến trình của yêu cầu dịch vụ bạn đã gửi, hãy sử dụng trình theo dõi yêu cầu dịch vụ 311.

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.

Nội dung liên quan

Lên trên