Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Tìm thông tin bất động sản

Bạn có thể tìm thông tin về bất động sản ở Philadelphia bằng cách sử dụng ứng dụng Bất động sản, chẳng hạn như giá trị được đánh giá, mô tả tòa nhà, diện tích vuông và lịch sử bán hàng.

Bạn có thể tìm kiếm một tài sản bằng cách:

  • Địa chỉ.
  • Khối thành phố.
  • Số tài khoản OPA/BRT.

TÌM THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

Lên trên