Ale nan kontni prensipal

Kay ak ipotèk fwòd resous

Depatman Dosye sèvi kòm Anrejistrè a nan Deeds pou Vil la ak Konte nan Philadelphia. Devwa depatman an gen ladan anrejistreman tout dokiman tit peyi (pa egzanp, zèv ak ipotèk) nan Vil Philadelphia, ak kolekte taks transfè lokal ak eta byen imobilye ak frè anrejistreman.

Fwod papye kay rive lè yon moun vann yon kay samblan yo dwe mèt kay la san pèmisyon pwopriyetè legal la. Non pwopriyetè legal la retire nan papye kay la san konesans pwopriyetè legal la oswa konsantman enfòme.

Fwod Ipotèk rive lè yon moun siyen yon ipotèk kont yon pwopriyete ke yo pa posede prete lajan kont pwopriyete a. Tranzaksyon yo ipotèk yo fini san yo pa konesans la oswa konsantman enfòme nan mèt kay la legal nan pwopriyete a.

Si ou sispèk ou se yon viktim nan papye kay oswa fwod ipotèk, ou ta dwe pran aksyon imedyatman. Anba la a se resous pou ede ou. Ou kapab tou rapòte ke yo sispèk papye kay oswa ipotèk fwòd bay Depatman Albòm.

Top