Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn yon egzanpsyon taks san bi likratif byen imobilye

Sèvis BECA

Òganizasyon Enpwofitab yo kalifye pou yon egzanpsyon taks byen imobilye nan Philadelphia. Pwopriyete a dwe itilize pou objektif egzante taks òganizasyon an.

Òganizasyon san bi likratif fè aktivite ak bay sèvis ki gen anpil valè ki benefisye Philadelphians. Egzanpsyon sa a pwoteje misyon san pwofi yo.

Kiyès

ONG ka aplike pou egzanpsyon sa a.

Kouman

1
Ranpli yon aplikasyon.
 • Soumèt yon aplikasyon apa pou chak pwopriyete ou vle konsidere pou egzanpsyon taks.
 • Sèvi ak adrès la asiyen pa OPA la. Ou ka jwenn adrès la lè l sèvi avèk zouti nan pwopriyete.
2
Tache materyèl sa yo ak aplikasyon w lan:

Ou dwe bay yon kopi òganizasyon w lan:

 • Atik nan enkòporasyon.
 • Lèt detèminasyon IRS pou rekonesans 501 (c) (3).
 • Konstitisyon ak pa-lwa, ki gen ladan tout amannman.
 • Revni ki pi resan ak deklarasyon depans.
 • Deklarasyon aktyèl la nan byen ak réskonsablité.
 • Pi resamman ranpli fòm IRS 990.

Ou ta dwe gen ladan tou:

 • Yon deklarasyon sou tout aktivite pou ranmase lajan ki fèt pa òganizasyon an.
 • Yon kopi lwe antre nan pa òganizasyon an pou espas nan pwopriyete a sijè.
 • Yon kopi papye kay la anrejistre pou pwopriyete a.
3
Soumèt aplikasyon w lan nan Biwo Evalyasyon Pwopriyete a.

Poste aplikasyon w lan nan:

Biwo pou Evalyasyon Pwopriyete
Curtis Sant
601 Walnut St., Suite 300 W Philadelphia, PA 19106

Biwo Evalyasyon Pwopriyete (OPA) dwe resevwa aplikasyon an pa pita pase 31 desanm pou kalifye pou yon egzanpsyon pou ane fiskal apre a.

egzijans Renouvèlman

Pwopriyetè pwopriyete yo pa oblije sètifye estati egzante pwopriyete yo sou yon baz anyèl.

Top