Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn yon kopi yon papye kay oswa lòt dokiman ki anrejistre

Sèvis BECA

Depatman Albòm kenbe dokiman anrejistre soti nan fen 17yèm syèk la jiska prezan an. Dokiman sa yo enkli:

 • Zèv.
 • Prêts.
 • Ipotèk satisfaksyon.
 • Ipotèk communiqués.
 • Sèrvisman.
 • Komisyon notè.
 • Demann egzeyat militè yo.
 • Lòt dokiman anrejistre.

Ou ka gade moute dosye sa yo sou entènèt, an pèsòn, oswa pa lapòs. Dokiman yo pa consultable jiskaske de a kat semèn apre yo fin anrejistre yo.

Kondisyon

Dosye pwopriyete

Si w ap mande yon kopi yon dosye pwopriyete, bay kòm anpil nan enfòmasyon sa yo ke posib.

 • Adrès pwopriyete
 • Grantor (moun nan vann pwopriyete a)
 • Grantee (moun nan achte pwopriyete a)
 • Dat papye kay (dat ki nan lis nan kòmansman papye kay la)
 • Dokiman ID pa gen okenn. (pou dosye soti nan 1973 jiska prezan an)

Dosye pwopriyete soti nan anvan 1973 ka gen yo dwe rale soti nan Achiv yo City oswa mande pou manyen espesyal. Kontakte depatman an.


Ranvwa Militè

Ranvwa militè yo konfidansyèl dapre lalwa. Depatman an bay dosye sa yo:

 • Pou moun ki se sijè a nan dosye a, oswa ajan yo oswa reprezantan otorize.
 • Lè pwosesis la nan yon tribinal egzije sa.
 • Lè direktè konte a nan zafè veteran, oswa yon antite leta oswa federal egzije sa.

Moun ki se sijè a nan dosye a dwe prezante idantifikasyon valab. Fanmi veteran yo pa ka jwenn dosye egzeyat militè nan depatman an. Yo dwe ale nan Biwo Afè Veteran yo.

Nenpòt moun ka mande yon dosye egzeyat si li konsène yon bagay ki te rive 75 oswa plis ane de sa.

Kouman

Sou entènèt

Philadox se yon sistèm rechèch dokiman online. Sèvi ak li nan:

 • Rechèch zèv ak lòt dosye pwopriyete soti nan 1974 jiska prezan an.
 • Gade enfòmasyon dokiman ak kopi Watermarked sou entènèt.
 • Ekri an lèt detache dokiman oswa enfòmasyon endèks ak yon abònman peye.

Ou ka jwenn dokiman yo anrejistre anvan 1974 pa lapòs oswa an pèsòn.

Rechèch PHILADOX

Frè abònman sou entènèt varye selon longè tan.

 • Yon jou — $15
 • Yon semèn — $60
 • Yon mwa — $125
 • Yon ane - $750

Ou ka peye ak yon VISA oswa Mastercard.


Lapòs oswa an pèsòn

Vizite Depatman Albòm an pèsòn, oswa poste demann ou ak peman ou bay:

Depatman Dosye
City Hall, Sal 154
1400 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19107

Orè nan operasyon: Lendi jiska Vandredi, 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Si ou poste demann ou an, enkli yon anvlòp ak tenm pwòp tèt ou-adrese ak yon nòt ki gen adrès la nan pwopriyete a.

Pou chèche konnen kantite egzak paj davans pou voye demann ou an, kontakte nou nan (215) 686-2292 oswa deedcopy.info@phila.gov.

Kopi yo se $2 pou chak paj. Pou gen yon kopi ki sètifye, gen yon lòt frè sètifikasyon $2 pou chak dokiman. Si ou surpeye, n ap fè w konnen epi voye ba ou yon fòm pou jwenn yon ranbousman nan kantite lajan ou depase a.

Ou ka peye pa lajan kach, lòd lajan, biznis, oswa chèk sètifye. Nou pa aksepte chèk pèsonèl, kredi, oswa kat debi. Fè chèk peyab nan “Vil Philadelphia.

Top