Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Jwenn yon kopi yon rapò sou sekirite piblik

Ou ka jwenn kopi dosye sekirite piblik nan Depatman Albòm. Sa a gen ladan:

  • Rapò aksidan (ansyen rele rapò aksidan trafik).
  • Ensidan lapolis oswa rapò ofans.
  • Rapò Dife.
  • Sèvis medikal ijans (EMS) rapò.
  • Dosye Lapolis chèk yo.
  • Lèt bon kondwit.

Gen kèk rapò ki ka gen enfòmasyon konfidansyèl epi yo pa disponib pou tout moun. Gade aplikasyon yo pou aprann sou ki moun ki ka aplike.

Mande rapò sou entènèt

Ou ka jwenn rapò aksidan trafik sou entènèt nan aplikasyon an rapò sekirite piblik.

Jwenn yon rapò aksidan

Ou dwe mande tout lòt rapò an pèsòn oswa pa lapòs.

Mande rapò an pèsòn oswa pa lapòs

1
Prepare aplikasyon w lan ak peman.

Sèvi ak tablo ki anba a pou detèmine ki aplikasyon ou bezwen ak konbyen li pral koute pou aplike pou.

Ou ka peye pa lajan kach, lòd lajan, chèk biznis, oswa chèk sètifye. Nou pa aksepte chèk pèsonèl, kat kredi, oswa kat debi. Fè chèk peyab nan “Vil Philadelphia.”

Lyen pou aplikasyon Founi depatman Estimasyon pwosesis Frè aplikasyon an
Rapò aksidan Depatman Albòm 2 a 3 semèn $25
Ensidan lapolis oswa aplikasyon rapò ofans Depatman Lapolis 10 a 12 semèn $25
Rapò Dife Depatman Dife 6 a 8 semèn $20
EMS rapò Sèvis Medikal Ijans (EMS) 6 a 8 semèn $6.50
Chèk dosye lapolis Depatman Lapolis 10 jou $40
Lèt bon konduit Depatman Lapolis 10 jou $40
2
Poste oswa depoze aplikasyon w lan ak peman ou.

Depatman Dosye Sekirite
Piblik Inite Dosye
City Hall, Sal 170
1400 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, Pensilvani 19107

Orè nan operasyon: Lendi jiska Vandredi, 8:30 a.m. a 4 p.m.

3
Depatman Albòm ap voye aplikasyon w lan nan depatman founi dokiman yo.
4
Ou pral resevwa yon kopi rapò a.
Top