Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Nhận một bản sao của một báo cáo an toàn công cộng

Bạn có thể lấy bản sao hồ sơ an toàn công cộng từ Bộ Hồ sơ. Điều này bao gồm:

  • Báo cáo tai nạn (trước đây gọi là báo cáo tai nạn giao thông).
  • Cảnh sát về sự cố hoặc báo cáo phạm tội.
  • Báo cáo cháy.
  • Báo cáo dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS).
  • Cảnh sát kiểm tra hồ sơ.
  • Thư của hạnh kiểm tốt

Một số báo cáo có thể chứa thông tin bí mật và không có sẵn cho tất cả mọi người. Xem các ứng dụng để tìm hiểu về những người có thể áp dụng.

Yêu cầu báo cáo trực tuyến

Bạn có thể nhận báo cáo sự cố giao thông trực tuyến thông qua ứng dụng báo cáo an toàn công cộng.

Nhận báo cáo sự cố

Bạn phải yêu cầu tất cả các báo cáo khác trực tiếp hoặc qua thư.

Yêu cầu báo cáo trực tiếp hoặc qua thư

1
Chuẩn bị đơn xin và thanh toán của bạn.

Sử dụng bảng dưới đây để xác định đơn xin bạn cần và chi phí áp dụng là bao nhiêu.

Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt, lệnh chuyển tiền, séc kinh doanh hoặc séc được chứng nhận. Chúng tôi không chấp nhận séc cá nhân, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Thanh toán séc cho “Thành phố Philadelphia.”

Liên kết đến đơn xin Bộ phận phát hành Ước tính xử lý Đơn xin
Báo cáo sự cố Sở Hồ sơ 2 đến 3 tuần $25
Cảnh sát sự cố hoặc đơn xin báo cáo hành vi phạm tội Cục Cảnh sát 10 đến 12 tuần $25
Báo cáo cháy Sở cứu hỏa 6 đến 8 tuần $20
Báo cáo EMS Dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS) 6 đến 8 tuần $6.50
Cảnh sát kiểm tra hồ sơ Cục Cảnh sát 10 ngày $40
Thư của hạnh kiểm tốt Cục Cảnh sát 10 ngày $40
2
Gửi thư hoặc gửi đơn xin và thanh toán của bạn.

Bộ Hồ sơ Hồ sơ An toàn
Công cộng Đơn vị
Tòa thị chính, Phòng 170
1400 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19107

Giờ hoạt động: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4 giờ chiều

3
Bộ Hồ sơ sẽ gửi đơn xin của bạn đến bộ phận phát hành.
4
Bạn sẽ nhận được một bản sao của báo cáo.
Đầu trang