Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Được kết nối với hỗ trợ tái nhập

Nếu bạn bị giam giữ, Văn phòng Đối tác Tái nhập cảnh (ORP) có thể kết nối bạn với các dịch vụ và hỗ trợ, bao gồm:

 • Dịch vụ sức khỏe hành vi.
 • Lợi ích truy cập, tiếp cận.
 • Dịch vụ thành phố (nước, rác, giấy phép kinh doanh, v.v.)
 • Quần áo.
 • Tập huấn ẩm thực.
 • Giáo dục.
 • Hỗ trợ việc làm và sự phát triển lực lượng lao động.
 • Dịch vụ xóa sổ và ân xá.
 • Dịch vụ làm cha.
 • Dịch vụ gia đình.
 • Tư vấn tài chính.
 • Thức ăn.
 • Tập huấn xe nâng.
 • Nhận dạng thành phố.
 • Các dịch vụ và hỗ trợ bổ sung được cung cấp bởi các tổ chức của Liên minh tái nhập Philadelphia.
 • Cơ hội tập huấn nghề.

Các dịch vụ này có sẵn cho những cư dân:

 • Từ 18 tuổi trở lên.
 • Gần đây đã được thả hoặc bị giam giữ trước đó.

Làm thế nào

Để kết nối với các dịch vụ, hãy liên hệ với ORP thông qua một trong các phương pháp sau:

Ở đâu và khi nào

Trong người

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

1425 Arch St.
Tầng 1
Philadelphia, PA 19102

Online

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Biểu mẫu & hướng dẫn

Lên trên