Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Nhận lệnh cấm

Lệnh bảo vệ khỏi lạm dụng (PFA) cũng giống như lệnh cấm. Bạn có thể nhận được PFA nếu ai đó trong gia đình bạn, một đối tác thân mật hoặc người mà bạn có con với:

  • Làm bạn bị thương hoặc đang cố gắng làm tổn thương bạn (về thể chất hoặc tình dục).
  • Đang đe dọa làm hại bạn.
  • Nó ngăn cản bạn đi đâu đó.
  • Là lạm dụng hoặc đã lạm dụng trẻ vị thành niên (thể chất hoặc tình dục).
  • Đang rình rập bạn theo cách khiến bạn cảm thấy sợ bị tổn thương.

Bạn có thể nộp đơn xin PFA tại các địa điểm và thời gian sau:

Tòa án gia đình

1501 Arch St. Đơn vị tiếp nhận
bạo lực gia đình tầng
8
Điện thoại: (215) 686-3512
Giờ: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Trung tâm Tư pháp Hình sự

1301 Filbert St.
Room B-03
Giờ: Mở cửa cho các yêu cầu khẩn cấp từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng vào các ngày trong tuần và 24 giờ vào cuối tuần.

PFA có thể đặt giới hạn về liên hệ mà người lạm dụng có thể có với bạn và có thể bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:

  • Ngăn chặn kẻ lạm dụng khỏi các hành vi lạm dụng tiếp theo
  • Đuổi kẻ ngược đãi ra khỏi hộ gia đình của bạn
  • Ngăn chặn kẻ bạo hành đến nhà, trường học hoặc nơi làm việc của bạn
  • Cung cấp cho bạn hoặc cha mẹ khác quyền nuôi con tạm thời, hoặc thăm viếng tạm thời, với con hoặc con của bạn

PFA không phải là sự đảm bảo an toàn - nó là một công cụ có thể được sử dụng để ngăn chặn một người lạm dụng người khác và chỉ là một phần của kế hoạch an toàn toàn diện.

Nếu kẻ bạo hành của bạn bị giam giữ, bạn có thể muốn đăng ký PA SAVIN, một dịch vụ sẽ thông báo cho bạn nếu kẻ lạm dụng bạn được thả ra khỏi nhà tù hoặc nhà tù.

Nếu bạn muốn được hỗ trợ hoặc thông tin về các bước khác mà bạn có thể thực hiện để tăng cường sự an toàn của mình, vui lòng gọi Đường dây nóng Bạo lực Gia đình Philadelphia theo số (866) SAFE-014 hoặc liên hệ với Đơn vị Dịch vụ Nạn nhân/Nhân chứng theo số (215) 686-8027. Nếu bạn đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, vui lòng gọi 911.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem:

Đầu trang