Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Tình nguyện viên tại một nhà tù

Tổng quan về dịch vụ

Các tình nguyện viên của Sở Nhà tù Philadelphia giúp cung cấp hỗ trợ giáo dục và tinh thần cho những người bị giam giữ.

Các tình nguyện viên sẽ được đào tạo 16 giờ trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào với những người bị giam giữ.

Yêu cầu

Bạn phải trên 21 tuổi để làm tình nguyện viên.

Những người từng phạm tội phải đợi sáu tháng sau khi ra tù trước khi họ có thể tình nguyện. Sự tham gia của họ phải được phê duyệt bởi Ủy viên Sở Nhà tù Philadelphia.

Người thân của những người bị giam giữ có thể tình nguyện, nhưng không ở trong cùng một cơ sở nơi thành viên gia đình của họ đang ở.

Ở đâu và khi nào

Bạn có thể tình nguyện tại bất kỳ cơ sở nào trong bốn nhà tù của Philadelphia.

Làm thế nào

Tải xuống, in và hoàn thành đơn xin tình nguyện. Sau đó, fax hoặc gửi đơn xin đến Bộ phận Dịch vụ Tình nguyện viên.

Thư

Sở Nhà tù Philadelphia
ATTN: Giám đốc Dịch vụ Tình nguyện viên
8001 State Rd.
Philadelphia, PA 19136

Fax

(215) 685-8506

Lên trên