Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Gửi tiền cho một người bị giam giữ

Tổng quan về dịch vụ

Bạn bè và các thành viên gia đình có thể gửi tiền cho một người bị giam giữ để họ có thể gọi điện thoại hoặc mua các mặt hàng tại ủy ban. Tiền được gửi qua AdvancePay.

Những người bị giam giữ có ba cách khác nhau để thực hiện cuộc gọi. Họ:

  • Nhận 10 phút miễn phí mỗi ngày.
  • Có thể đặt các cuộc gọi thu thập.
  • Có thể sử dụng tài khoản AdvancePay của họ để thực hiện nhiều cuộc gọi hơn.

Yêu cầu

Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để gửi tiền cho người bị giam giữ.

Làm thế nào

Đầu trang