Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Xác định vị trí một người bị giam giữ

Sở Nhà tù Philadelphia (PDP) điều hành bốn cơ sở. Bạn có thể sử dụng công cụ định vị để tìm cơ sở mà một người bị giam giữ đang ở. Bộ định vị chỉ bao gồm các cơ sở do PDP quản lý.

Sử dụng bộ định vị

Để tìm kiếm vị trí của một người bị giam giữ, bạn sẽ cần một trong những điều sau đây:

  • Tên đầy đủ và ngày sinh của người đó
  • Số nhận dạng cảnh sát của người đó (PID)

Sử dụng bộ định vị

Tài nguyên

Nếu bạn cần giúp đỡ xác định vị trí một người bị giam giữ

Nếu bạn cần trợ giúp xác định vị trí một người bị giam giữ, hãy gọi một trong các số dưới đây. Văn phòng mở cửa 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Para el servicio en español, llama al (215) 685-8692.

Thêm thông tin

Để tìm thông tin khác về một người bị giam giữ, hãy liên hệ với Văn phòng Công lý Cộng đồng & Tiếp cận.

Đầu trang