Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Báo cáo hành vi sai trái trong chính quyền thành phố

Thành phố Philadelphia cố gắng tuân thủ tất cả các luật và tiêu chuẩn đạo đức.

Vì lý do này, Thành phố có một quy trình để báo cáo hành vi sai trái có thể xảy ra. Hành vi sai trái có thể bao gồm gian lận, lãng phí, lạm dụng hoặc quản lý kém các quỹ của Thành phố.

Làm thế nào

Để báo cáo hành vi sai trái, hãy gọi cho Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) theo số (215) 686-1770 hoặc điền vào mẫu đơn khiếu nại trực tuyến trên trang này.

Báo cáo ẩn danh hoặc bảo mật

Bạn có thể báo cáo hành vi sai trái ẩn danh hoặc giữ bí mật danh tính của bạn.

Nếu bạn chọn báo cáo ẩn danh, OIG sẽ không biết danh tính của bạn. Để làm điều này, để trống phần tên của biểu mẫu.

Nếu bạn chọn giữ bí mật danh tính của mình, OIG sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai bên ngoài văn phòng của họ. Để báo cáo một cách bí mật, hãy nói với điều tra viên rằng bạn muốn trở thành một nguồn bí mật.

Bao gồm tên của bạn trên biểu mẫu giúp OIG nhanh chóng xác thực các nguồn, đặt câu hỏi tiếp theo và xác nhận sự thật.

Bảo vệ người tố giác

Nhân viên thành phố và nhà thầu báo cáo hành vi sai trái một cách thiện chí được bảo vệ bởi Lệnh hành pháp 9-17.

Nếu bạn là nhân viên hoặc nhà thầu của Thành phố và tin rằng việc báo cáo hành vi sai trái sẽ khiến bạn có nguy cơ bị trả thù, vui lòng cho OIG biết.

Nếu bạn đã trải qua sự trả thù, bạn nên báo cáo trả thù của người tố giác càng sớm càng tốt.

Mẫu báo cáo sai

Không sử dụng biểu mẫu này để nộp hoặc hỏi về yêu cầu Quyền được biết với OIG. Thay vào đó, hãy liên hệ với Nhân viên Quyền được biết của OIG, Brian Tom, tại brian.tom@phila.gov hoặc (215) 686-1770.

Lên trên