Chuyển đến nội dung chính
Ảnh của Darren LoPrinzi, Color Reflections, Inc.

Văn phòng Tổng thanh tra

Loại bỏ tham nhũng, gian lận và hành vi sai trái và tăng niềm tin của công chúng vào chính quyền Thành phố.

Văn phòng Tổng thanh tra

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) hoạt động để giữ cho chính quyền Thành phố không bị lừa đảo, tham nhũng và hành vi sai trái.

Chúng tôi tiến hành điều tra tất cả các cơ quan chính phủ thuộc quyền hạn của thị trưởng. Đơn vị Tuân thủ Hợp đồng của chúng tôi điều tra các cá nhân hoặc doanh nghiệp làm việc với Thành phố hoặc nhận tài trợ của Thành phố. Công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng các nhân viên, nhà thầu và người nhận trợ cấp của Thành phố tuân thủ tất cả các yêu cầu và hoạt động với sự chính trực.

OIG có sức mạnh để:

  • Phát hành trát đòi hầu tòa.
  • Kiểm tra tất cả các tài liệu, hợp đồng và chi tiêu tiền tệ của Thành phố.
  • Yêu cầu lời khai từ nhân viên Thành phố.
  • Đề xuất kỷ luật hành chính, cải tiến chính sách và hợp đồng hoặc hành động tài trợ.
  • Phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật về các vấn đề hoạt động tội phạm và các trường hợp nghiêm trọng về gian lận và tham nhũng.

Công việc của chúng tôi dựa vào những người báo cáo hành vi sai trái trong chính quyền Thành phố. Những người báo cáo hành vi sai trái với thiện chí sẽ được bảo vệ.

Kết nối

ĐịA Chỉ
601 Walnut St.
Suite 300 Đông
Philadelphia, PA 19106
E-mail oig@phila.gov
Social

Leadership

Alexander F. DeSantis
Inspector General

Alexander F. DeSantis is the Inspector General for the City of Philadelphia, having been appointed to that position by Mayor James F. Kenney in 2020.

DeSantis has been with the Office of the Inspector General since 2012, previously serving as the Deputy and First Deputy.  A dedicated public servant, DeSantis is an alumnus of the Teach For America program and spent several years supervising oversight investigations in New York City government.

DeSantis received his law degree with honors from Harvard Law School after completing his bachelors at Duke University.  He also holds certifications from the National Association of Inspectors General and has authored a number of professional presentations about best practices in government oversight.

Staff

Name Job title Phone #
Adam Geer Deputy Inspector General for Public Safety
Nicole Harrington Deputy Inspector General
Kristy Lieb Administrative Officer
Khalid Taggart Deputy Inspector General
Brian Tom PR Officer
William Washington Deputy Inspector General
Sorry, there are no results for that search.

Top