Chuyển đến nội dung chính

Luật và quy định

Các điều khoản điều lệ, lệnh hành pháp và sửa đổi này thành lập Văn phòng Tổng thanh tra và phác thảo quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

Lên trên