Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Báo cáo lạm dụng người cao tuổi

Nếu bạn nghĩ rằng bạn là nạn nhân của lạm dụng người cao tuổi, vui lòng gọi 911.

Lạm dụng người cao tuổi là lạm dụng hoặc bóc lột một người từ 60 tuổi trở lên bởi các thành viên gia đình hoặc người chăm sóc. Nó có thể bao gồm lạm dụng thể chất, tình cảm hoặc tình dục và/hoặc khai thác tài chính. Ngoài các thành viên trong gia đình và người chăm sóc, những người khác có thể tiếp tục lạm dụng người cao tuổi bằng bạo lực, gian lận và lừa đảo.

Nếu bạn chứng kiến lạm dụng người cao tuổi hoặc nghi ngờ rằng một người già đang bị lạm dụng, vui lòng gọi cho Sở Cảnh sát Philadelphia theo số 911.

Lên trên