Ale nan kontni prensipal

Krim, lalwa & jistis

Rapòte abi ansyen

Si ou panse ou se yon viktim abi granmoun aje, tanpri rele 911.

Abi granmoun aje se abi oswa eksplwatasyon yon moun ki gen laj 60 an oswa plis pa manm fanmi oswa moun kap bay swen. Li ka gen ladan abi fizik, emosyonèl, oswa seksyèl ak/oswa eksplwatasyon finansye. Anplis de manm fanmi yo ak moun kap bay swen yo, lòt moun ka perpétuer abi ansyen pa vyolans, fwod, ak frod.

Si ou temwen abi ansyen oswa sispèk ke yo abize yon moun ki granmoun aje, tanpri rele Depatman Lapolis Philadelphia nan 911.

Top