Ale nan kontni prensipal

Krim, lalwa & jistis

Jwenn èd ak vyolans domestik

AVÈTISMAN: Te kapab itilize òdinatè w lan ak aktivite entènèt dwe kontwole ak Suivi. Se sèlman aksè nan enfòmasyon kritik ki sòti nan yon òdinatè ki an sekirite.

Vyolans domestik, oswa vyolans patnè entim, se konplèks ak danjere. Vyolans domestik ka afekte nenpòt moun, kèlkeswa:

  • Klas.
  • Ras.
  • Estati marital.
  • Oryantasyon seksyèl.
  • Idantite sèks.

Vyolans domestik se pi plis pase jis abi fizik. Li se yon modèl nan konpòtman ke yon patnè itilize kont lòt moun nan jwenn ak kenbe pouvwa ak kontwòl nan relasyon an.

Konpòtman sa yo ka gen ladan:

  • Izolasyon.
  • Finansye privasyon.
  • Arasman kriminèl.
  • Abi emosyonèl.
  • Menas pou fè mal patnè, timoun, oswa bèt kay.

Si ou kwè oumenm oswa yon moun ou konnen se an danje imedya, rele 911.

Si ou panse ke relasyon ou abizif, oubyen si ou panse yon moun ou konnen ki te abize, rele 24 trè Philadelphia vyolans domestik liy telefòn dirèk nan (866) 723-3014.

Ou kapab tou jwenn aksè nan resous lokal sa yo pou moun ki afekte nan vyolans domestik. Tout resous yo gratis epi disponib pou tout Philadelphians.

Top