Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Rapò pou devwa jiri

Si ou resevwa yon konvokasyon jiri pa lapòs, ou oblije reponn. Ou ka swa:

Si ou kalifye pou devwa jiri, ou oblije rapòte nan dat ou asiyen an. Si ou pa kapab rapòte nan jou sa a, ou ka ranvwaye oswa mande yon egzanpsyon difikilte.

Aprann plis bagay sou devwa jiri

Komisyon Jiri nan Premye Distri Jidisyè Pennsylvania administre sèvis jiri. Vizite sitwèb Sèvis Jiri a pou aprann:

  • Kijan pou mande yon egzanpsyon ranvwa oswa difikilte.
  • Ki moun ki kalifye pou devwa jiri.
  • Ki jan yo reponn a yon manda jiri.
  • Ki jan yo rapòte pou devwa jiri.
Top