Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Jwenn èd pou rezoud yon konfli ak yon vwazen

Vil la ofri sèvis rezolisyon konfli gratis bay moun, kay, ak gwoup ki gen yon relasyon kontinyèl youn ak lòt. Patisipan yo anjeneral vwazen, men yo ka tou moun biznis ki gen boutik yo tou pre youn ak lòt, kòlèg travay, oswa manm nan yon enstitisyon relijye oswa gwoup kominotè.

Pou resevwa sèvis, dispit la pa dwe ogmante vyolans. Dispit la tou pa dwe anba litij nan tribinal la.

Kouman

Pou resevwa sèvis yo, ou dwe ranpli fòm admisyon rezolisyon konfli a. Ou ka soumèt li pa imèl bay pchr@phila.gov oswa pa lapòs nan:

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen Sant
lan Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Sid
Philadelphia, PA 19106

Yon manm pèsonèl la ap revize fòm ou an. Si ou kalifye, yo pral asiyen ka w la nan yon manm nan Divizyon Relasyon Kominotè a.

Fòm & enstriksyon

Top