Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Rapò grafiti

Si ou wè grafiti nan kominote w la, ou ka mande pou retire li yo gratis. Ekip la Abatment Grafiti ka anjeneral retire oswa kouvri moute grafiti nan 4-5 jou, eksepte nan ka move tan negatif.

Kondisyon

Lè ou rapòte grafiti, yo ka mande w:

  • Adrès la ak kòd postal kote grafiti a parèt.
  • Ki kalite estrikti grafiti a se sou.
  • Kalite sifas grafiti a sou. Si ou posede sifas la, epi ou vle li rpent, ou pral chwazi yon koulè pou repentire. Sifas tankou brik natirèl, wòch, oswa metal ka lave pouvwa.
  • Ki kote grafiti a se sou estrikti a.
  • Non ou, adrès, ak nimewo telefòn ou. Enfòmasyon sa a konfidansyèl.

Ekip la Abatement Grafiti pa pral retire grafiti pi wo a premye etaj la nan yon bilding.

Kouman

Ou ka mande sèvis sa a lè ou ranpli Fòm Retire Grafiti sou entènèt la. Ou ka rele tou pou mande pou retire li yo.

Si grafiti a se sou yon kay, biznis, bilding minisipal, siy lari, oswa siyal trafik deyò nan Sant City, rele 311. Si w ap rele soti andeyò limit Vil la, rele (215) 686-8686.

Si grafiti a parèt yon lòt kote, sèvi ak tablo ki anba a pou jwenn bon enfòmasyon pou kontakte yo.

Grafiti kote Nimewo kontak
Estrikti nan Distri Sant Vil la (Kat jeyografik) (215) 440-5500
Lekòl piblik (215) 400-6434
Bwatlet (215) 895-8610
Newsstand (610) 800-6455
Jounal n. Bwat (610) 292-6322
PECO pwopriyete (800) 494-4000 ak laprès 0
PGW pwopriyete (215) 684-6288
Rail koridò Kontakte pwopriyetè koridò a.
Pon SEPTA (215) 580-7800
Top