Ale nan kontni prensipal

Krim, lalwa & jistis

Jwenn avize lè se yon moun ki nan prizon lage

Si ou an danje imedyat, tanpri rele 911.

Si ou te viktim abi ak abizè w la nan prizon oswa nan prizon, ou ka vle enskri pou PA SAVIN. PA SAMIN kanpe pou Pennsilvani nan tout eta Automatisé Viktim enfòmasyon & anonsman.

Li se yon sèvis gratis, konfidansyèl, ak otomatik ki kenbe ou jiska dat sou estati a nan yon delenkan ki loje nan yon prizon oswa prizon eta Pennsylvania. Si ou enskri pou PA SAVIN, yo pral avize w si yo lage yon moun ki nan prizon, transfè, oswa chape.

Enskri pou notifikasyon otomatik

Pou enskri pou notifikasyon, gade:

Enskripsyon pou notifikasyon otomatik yo ta dwe sèlman yon pati nan yon plan sekirite konplè pou moun ki viktim krim.

Èd pou moun ki viktim vyolans domestik

Pou kriz ak sèvis asistans konsèy, tanpri rele Liy Dirèk Vyolans Domestik Philadelphia nan (866) SAFE-014, oswa kontakte Inite Sèvis Viktim/Temwen nan (215) 686-8027.

Pou plis enfòmasyon, gade:

Top