Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Jwenn yon moun nan prizon

Depatman prizon Philadelphia (PDP) opere kat enstalasyon yo. Ou ka itilize zouti Lokalizatè pou jwenn etablisman an se yon moun ki nan prizon loje nan. Lokalizatè a sèlman gen ladan enstalasyon jere pa PDP.

Sèvi ak Lokalizatè a

Pou fè rechèch pou kote yon moun nan prizon an, ou pral bezwen youn nan bagay sa yo:

  • Non konplè moun nan ak dat nesans
  • Nimewo idantifikasyon lapolis moun nan (PID)

Sèvi ak Lokalizatè a

Resous

Si ou bezwen èd pou lokalize yon moun nan prizon

Si ou bezwen èd pou lokalize yon moun nan prizon, rele youn nan nimewo ki anba yo. Biwo a louvri 24 èdtan nan yon jounen, sèt jou nan yon semèn.

Para el servicio en español, llama al (215) 685-8692.

Plis enfòmasyon

Pou jwenn lòt enfòmasyon sou yon moun ki nan prizon, kontakte Biwo Jistis Kominotè & Outreach.

Top