Ale nan kontni prensipal

Krim, lalwa & jistis

Rapòte yon tronpe oswa menas konsomatè

Magouy ak menas konsomatè yo se malonèt, predatè, oswa pratik biznis mansonjè. Yo ka chaje lajan pou yon fo pwodui oswa sèvis oswa eseye jwenn enfòmasyon ou yo. Gen kèk ka menm ofri ou lajan.

Ou ka rapòte menas sa yo pou envestigasyon. Nan repons, yon gwoup ankèt kapab:

  • Pouswiv ranfòsman.
  • Edike piblik la sou menas konsomatè.
  • Pwopoze lejislasyon an.

Ki jan yo soumèt yon rapò

1
Rasanble enfòmasyon ou pral bezwen pou rapò ou.

Ou ta dwe pare yo bay:

  • Non ou.
  • Adrès ou.
  • Nimewo telefòn ou.
  • Kòm anpil detay ke posib sou tronpe a oswa menas.
2
Chwazi yon gwoup envestigasyon epi soumèt yon rapò ba yo.

Twa gwoup diferan travay pwoteje Philadelphians soti nan frod ak menas. Yo okipe rapò nan diferan nivo: lokal, eta, ak federal.

Ou ka fè yon rapò nan nenpòt oswa tout gwoup sa yo.

Fòs Tâche pwoteksyon finansye Philadelphia dafè pou konsomatè

Fòs travay sa a gère menas oubyen les nan Philadelphia. Pou fè yon rapò, imèl consumer.protection@phila.gov.

Pennsilvani biwo avoka jeneral

Biwo sa a okipe menas oswa frod nan Pennsylvania. Pou fè yon rapò, itilize fòm plent sou entènèt Pwokirè Jeneral la.

Biwo Pwoteksyon Finansye Konsomatè (CFPB)

Biwo sa a okipe menas oswa frod nenpòt kote nan Etazini yo. Pou fè yon rapò, sèvi ak fòm plent sou entènèt CFPB a.

3
Rapò ou pral revize.

Tou depan de ki gwoup ou chwazi pou ou kontakte, pwochen etap yo nan pwosesis la ap varye.

Top