Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Rapòte abi oswa neglijans sou timoun

Ou ka rapòte abi oswa neglijans sispèk timoun 24 èdtan pa jou, sèt jou pa semèn nan (215) 683-6100. Sèvis teletypewriter (TTY) disponib tou nan nimewo sa a.

Ou ka rele tou liy dirèk eta a nan (800) 932-0313.

Ou ka chwazi si wi ou non bay non ou lè ou rapòte. Kèlkeswa, non ou pa janm yo pral devwale bay nenpòt lòt moun. Pratik sa a entèdi fè respekte restriksyon.

Siy abi ak neglijans sou timoun

Abi fizik

 • boul san rezon sou tors, tounen, kou, zòrèy, bounda, oswa bouch
 • Welts nan fòm nan yon objè, tankou yon senti
 • Pè, flinching lè manyen, oswa retire

Abi seksyèl

 • Doulè oswa demanjezon nan zòn jenital la
 • Difikilte pou mache oswa chita
 • Pa apwopriye sèks jwe oswa twò bonè konpreyansyon yo genyen sou sèks

Abi emosyonèl

 • Maladi abitid (souse, mòde, dodine, elatriye)
 • Montre ekstrèm nan konpòtman, tankou yo te tro konfòme oswa mande
 • Destriktif oswa pwòp tèt ou-destriktif konpòtman

Neglijans

 • Souvan fatige
 • Timoun pran plis nan yon wòl paran/granmoun
 • Santiman pwòp tèt ou destriktif oswa konpòtman
 • Ki manke lekòl la
Top