Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Rapòte fwod posib, fatra, oswa lòt pwoblèm sou kontra

Biwo Posiblite Ekonomik (OEO) ankouraje devlopman ekonomik minorite, fanm, ak biznis ki enfim posede (m/w/DSBES).

Liy Dirèk Konfòmite OEO a se yon liy telefòn gratis ak anonim. Nenpòt moun, ki gen ladan biznis ak rezidan yo, ka rapòte ki pa konfòmite sou zafè kontra nan vil la nan Philadelphia. Ki pa Peye-konfòmite ka gen ladan abi, enkyetid sekirite, ak lòt pwoblèm nan sit la travay.

Kiyès

Nenpòt moun ka rapòte zafè kontra nan liy dirèk la.

Ki kote ak ki lè

Liy telefòn lan aksesib 24 èdtan pa jou nan (215) 683-1798.

Kouman

Sèvi ak Liy Dirèk Konfòmite Opòtinite Ekonomik la pou rapòte pwoblèm kontra ki pa konfòmite nan Philadelphia.

Sa a ka gen ladan:

  • Abi.
  • Fwòd.
  • Pwoblèm sekirite.
  • Waste.

Kontni ki gen rapò

Top