Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Báo cáo gian lận, lãng phí hoặc các vấn đề khác có thể xảy ra trong hợp đồng

Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật (M/W/DSBES).

Đường dây nóng tuân thủ OEO là một đường dây điện thoại miễn phí và ẩn danh. Bất kỳ ai, kể cả doanh nghiệp và cư dân, đều có thể báo cáo việc không tuân thủ các vấn đề hợp đồng tại thành phố Philadelphia. Việc không tuân thủ có thể bao gồm lạm dụng, lo ngại về an toàn và các vấn đề khác tại nơi làm việc.

Ai

Bất cứ ai cũng có thể báo cáo các vấn đề hợp đồng với đường dây nóng.

Ở đâu và khi nào

Đường dây điện thoại có thể truy cập được 24 giờ một ngày tại (215) 683-1798.

Làm thế nào

Sử dụng Đường dây nóng Tuân thủ của Văn phòng Cơ hội Kinh tế để báo cáo các vấn đề hợp đồng không tuân thủ ở Philadelphia.

Điều này có thể bao gồm:

  • Lạm dụng.
  • Gian lận.
  • Các vấn đề an toàn.
  • Chất thải.

Nội dung liên quan

Lên trên