Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Cơ hội Kinh tế

Hỗ trợ các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật.

Văn phòng Cơ hội Kinh tế

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) trong Bộ Thương mại đảm bảo rằng Thành phố đang làm việc với các doanh nghiệp đa dạng để đáp ứng nhu cầu của mình về hàng hóa và dịch vụ. Mỗi năm, Thành phố đặt mục tiêu đạt 35% sự tham gia của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật (M/W/DSBEs) vào các hợp đồng của mình.

OEO thực hiện điều này thông qua:

 • Đăng ký các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật.
 • Xem xét và giám sát các hợp đồng.
 • Hỗ trợ các nỗ lực xây dựng năng lực.
 • Thúc đẩy các thực hành chống phân biệt đối xử.
 • Cung cấp hỗ trợ tư vấn và giáo dục cho các doanh nghiệp M/W/DSBE.
 • Giúp M/W/DSBES trở thành nhà thầu chính của Thành phố.
 • Tạo liên minh trong chính quyền Thành phố và hơn thế nữa.

Các đối tác của chúng tôi bao gồm:

 • Các sở của Thành phố Philadelphia.
 • Các cơ quan bán công.
 • Các ngành công nghiệp tư nhân.
 • Lĩnh vực phi lợi nhuận.

Kết nối

Địa chỉ
1515 Arch St. Tầng
12
Philadelphia, PA 19102
E-mail oeo.phila@phila.gov
Điện thoại: (215) 683-2057

Tham gia đăng ký OEO

Để đăng ký hoặc gia hạn chứng nhận với tư cách là doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật, hãy tham gia đăng ký trực tuyến.

Lãnh đạo

Lynn T. Newsome
Phó Giám đốc Thương mại

Lynn Newsome trở thành Phó Giám đốc Thương mại của Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) vào tháng 4 năm 2022. Trong vai trò của mình, Newsome đảm bảo rằng Thành phố làm việc với các doanh nghiệp đa dạng để đáp ứng nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ. OEO đặt mục tiêu đạt 35% sự tham gia của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật (M/W/DSBES) vào các hợp đồng của mình. Newsome gia nhập Thành phố vào năm 2009, giữ chức Giám đốc Tuân thủ tại Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHDC). Ngoài 13 năm làm việc trong chính quyền thành phố, Newsome đã làm việc 10 năm trong chính quyền tiểu bang trong Bộ Lao động và Công nghiệp, Văn phòng Quản lý Thống đốc, Ủy ban Dịch vụ Dân sự Bang Pennsylvania, Bộ Phúc lợi Công cộng và Bộ Y tế.

Nhân viên

Tên Chức danh Điện thoại #
Deborah Booker Administrative Technical Trainee
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2079
Mario Crestani Minority Disadvantaged Business Enterprise Specialist II
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2068
Alice G. Dungee-James, MCA Senior Director for Supplier Diversity
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2052
Ariana Forde Executive Assistant
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2057
Margaret Gotora Informational Management Analyst II
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2037
A. Michelle Gumbs Senior Director for Capacity Building
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2152
Nasia Hill Capacity Building Manager
Office of Economic Opportunity
(215) 683-4775
Harsh Mehta Administrative Technical Trainee
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2080
Ekpenyong Oji Minority/Disadvantaged Business Enterprise Coordinator
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2078
Jennifer Ricciardi-Wise Administrative Technician
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2071
Tondaleya Robinson Minority Business Enterprise Specialist II
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2083
Melissa Wright Senior Director of OEO Data and Policy
Office of Economic Opportunity
(215) 686-2035
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Đầu trang