Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Cơ hội Kinh tế

Hỗ trợ các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật.

Văn phòng Cơ hội Kinh tế

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) trong Bộ Thương mại đảm bảo rằng Thành phố đang làm việc với các doanh nghiệp đa dạng để đáp ứng nhu cầu của mình về hàng hóa và dịch vụ. Mỗi năm, Thành phố đặt mục tiêu đạt 35% sự tham gia của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật (M/W/DSBEs) vào các hợp đồng của mình.

OEO thực hiện điều này thông qua:

 • Đăng ký các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật.
 • Xem xét và giám sát các hợp đồng.
 • Hỗ trợ các nỗ lực xây dựng năng lực.
 • Thúc đẩy các thực hành chống phân biệt đối xử.
 • Cung cấp hỗ trợ tư vấn và giáo dục cho các doanh nghiệp M/W/DSBE.
 • Giúp M/W/DSBES trở thành nhà thầu chính của Thành phố.
 • Tạo liên minh trong chính quyền Thành phố và hơn thế nữa.

Các đối tác của chúng tôi bao gồm:

 • Các sở của Thành phố Philadelphia.
 • Các cơ quan bán công.
 • Các ngành công nghiệp tư nhân.
 • Ngành phi lợi nhuận.

Kết nối

Địa chỉ
1515 Arch St. Tầng
12
Philadelphia, PA 19102
E-mail oeophila@phila.gov

Join the OEO registry

To apply for or renew certification as a minority, woman, or disabled-owned business, join the online registry.

Leadership

Lynn T. Newsome
Deputy Commerce Director

Lynn Newsome became Deputy Commerce Director for the Office of Economic Opportunity (OEO) in April 2022. In her role, Newsome ensures that the City works with diverse businesses to fulfill its needs for goods and services. OEO aims to reach 35 percent participation from minority-, women-, and disabled-owned enterprises (M/W/DSBEs) on its contracts. Newsome joined the City in 2009, serving as Director of Compliance at the Division of Housing and Community Development (DHDC). In addition to her 13 years in city government, Newsome worked for 10 years in state government in the Department of Labor and Industry, the Governor’s Office of Administration, Pennsylvania State Civil Service Commission, Department of Public Welfare, and the Department of Health.

Staff

Name Job title Phone #
Deborah Booker Administrative Technical Trainee
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2079
Mario Crestani Minority Disadvantaged Business Enterprise Specialist II
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2068
Alice G. Dungee-James, MCA Senior Director for Supplier Diversity
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2052
Ariana Forde Executive Assistant
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2057
Margaret Gotora Informational Management Analyst II
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2037
A. Michelle Gumbs Senior Director for Capacity Building
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2152
Harsh Mehta Administrative Technical Trainee
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2080
Ekpenyong Oji Minority/Disadvantaged Business Enterprise Coordinator
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2078
Jennifer Ricciardi-Wise Administrative Technician
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2071
Tondaleya Robinson Minority Business Enterprise Specialist II
Office of Economic Opportunity
(215) 683-2083
Melissa Wright Senior Director of OEO Data and Policy
Office of Economic Opportunity
(215) 686-2035
Sorry, there are no results for that search.

Top