Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Nhận thông báo khi một người bị giam giữ được thả

Nếu bạn đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, vui lòng gọi 911.

Nếu bạn là nạn nhân của lạm dụng và kẻ lạm dụng bạn đang ở trong tù hoặc nhà tù, bạn có thể muốn đăng ký PA SAVIN. PA SAVIN là viết tắt của Thông tin & Thông báo Nạn nhân Tự động trên toàn tiểu bang Pennsylvania.

Đây là một dịch vụ miễn phí, bí mật và tự động giúp bạn cập nhật tình trạng của một người phạm tội bị giam trong nhà tù hoặc nhà tù tiểu bang Pennsylvania. Nếu bạn đăng ký PA SAVIN, bạn sẽ được thông báo nếu một người bị giam giữ được thả ra, chuyển đi hoặc trốn thoát.

Đăng ký nhận thông báo tự động

Để đăng ký nhận thông báo, hãy xem:

Đăng ký thông báo tự động chỉ nên là một phần của kế hoạch an toàn toàn diện cho nạn nhân của tội phạm.

Trợ giúp cho nạn nhân của bạo lực gia đình

Đối với các dịch vụ tư vấn và khủng hoảng, vui lòng gọi Đường dây nóng Bạo lực Gia đình Philadelphia theo số (866) SAFE-014, hoặc liên hệ với Đơn vị Dịch vụ Nạn nhân/Nhân chứng theo số (215) 686-8027.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Lên trên