Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Đề nghị một sĩ quan cảnh sát để khen ngợi

Một lời khen ngợi là một giải thưởng khen ngợi công khai đối với một sĩ quan cảnh sát vì đã vượt lên trên và vượt ra ngoài nhiệm vụ. Bất cứ ai cũng có thể giới thiệu một sĩ quan để khen thưởng cho Ủy ban Giám sát Cảnh sát Công dân (CPOC).

Nếu giải thưởng được chấp thuận, CPOC sẽ trao nó tại một cuộc họp công khai.

Làm thế nào

Gửi lời khen của bạn bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn bên dưới.

CPOC sẽ nghiên cứu đề xuất của bạn. Nếu một lời khen thưởng được trao và bạn đã cung cấp thông tin liên lạc, bạn sẽ được thông báo.

E-mail

Tải xuống và điền vào biểu mẫu. Gửi nó đến cpoc@phila.gov.

Thư hoặc trực tiếp

Tải xuống và điền vào biểu mẫu. Gửi thư hoặc mang nó đến:

1515 Arch Street Tầng
11
Philadelphia, PA 19102

Online

Hoàn thành mẫu trực tuyến

Lên trên