Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Nhận trợ giúp giải quyết xung đột với hàng xóm

Thành phố cung cấp các dịch vụ giải quyết xung đột miễn phí cho các cá nhân, hộ gia đình và các nhóm có mối quan hệ liên tục với nhau. Những người tham gia thường là hàng xóm, nhưng cũng có thể là những người kinh doanh có cửa hàng gần nhau, đồng nghiệp hoặc thành viên của một tổ chức tôn giáo hoặc nhóm cộng đồng.

Để nhận được dịch vụ, tranh chấp không được leo thang thành bạo lực. Tranh chấp cũng không được kiện tụng tại tòa án.

Làm thế nào

Để nhận dịch vụ, bạn phải hoàn thành mẫu đầu vào giải quyết xung đột. Bạn có thể gửi nó qua email đến pchr@phila.gov hoặc qua đường bưu điện đến:

Ủy ban Quan hệ
Con người Philadelphia Trung tâm Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Nam
Philadelphia, PA 19106

Một nhân viên sẽ xem xét biểu mẫu của bạn. Nếu bạn đủ điều kiện, trường hợp của bạn sẽ được chỉ định cho một thành viên của Bộ phận Quan hệ Cộng đồng.

Biểu mẫu & hướng dẫn

Lên trên