Chuyển đến nội dung chính

Ủy ban Philadelphia về Quan hệ Con người

Chống phân biệt đối xử, đảm bảo quyền bình đẳng và giúp xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ hơn.

Ủy ban Philadelphia về Quan hệ Con người

Thông báo: Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia chỉ cung cấp các dịch vụ trực tiếp theo lịch hẹn. Các cuộc hẹn có sẵn vào các ngày Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Để đặt thời gian gặp chúng tôi, hãy gọi (215) 686-4670.

Những gì chúng tôi làm

Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia (PCHR) là cơ quan dân quyền chính thức của Thành phố. Chúng tôi thực thi một bộ luật quan trọng ngăn chặn sự phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng.

PCHR hoạt động để:

 • Thực thi luật chống phân biệt đối xử, đặc biệt là Pháp lệnh Thực hành Công bằng của Thành phố.
 • Quản lý luật Tuyển dụng Cơ hội Công bằng, trong đó ngăn chặn sự phân biệt đối xử với những người có tiền án tiền sự.
 • Điều tra khiếu nại về phân biệt đối xử và vi phạm luật dân quyền.
 • Giải quyết xung đột cộng đồng thông qua đối thoại và các phương pháp giải quyết tranh chấp khác.
 • Giáo dục công chúng về quyền và trách nhiệm pháp lý của họ.

PCHR được lãnh đạo bởi một ủy ban gồm chín thành viên, được chỉ định bởi thị trưởng. Ủy ban này quyết định các khiếu nại tranh chấp và tiến hành các phiên điều trần để giáo dục và thông báo cho công chúng.

PCHR làm việc để đảm bảo rằng mọi người ở Philadelphia đều có quyền và cơ hội bình đẳng.

Kết nối

Địa chỉ
601 Walnut St.
Suite 300 Nam
Philadelphia, PA 19106
Email pchr@phila.gov
Fax: (215) 686-4684
Social

Events

 • Sep
  8
  PCHR EXECUTIVE SESSION
  9:30 am to 10:00 am

  PCHR EXECUTIVE SESSION

  September 8, 2023
  9:30 am to 10:00 am, 30 mins
 • Sep
  15
  PCHR PUBLIC SESSION SEPTEMBER 2023
  9:30 am to 10:30 am

  PCHR PUBLIC SESSION SEPTEMBER 2023

  September 15, 2023
  9:30 am to 10:30 am, 1 hour
  Topic: PCHR Public Session September 2023
  Time: Sep 15, 2023 09:30 AM Eastern Time (US and Canada)


  Tham gia cuộc họp Zoom
  https://us02web.zoom.us/j/88958600988?pwd=N0FtWUJiQVNPYk1ieGQ3bVgrdi9VUT09 ID

  cuộc họp: 889 5860 0988
  Mật mã: 380678
 • Tháng Mười
  13
  PHIÊN ĐIỀU HÀNH PCHR THÁNG 10 NĂM 2023
  9:30 sáng đến 10:00 sáng

  PHIÊN ĐIỀU HÀNH PCHR THÁNG 10 NĂM 2023

  Tháng Mười 13, 2023
  9:30 sáng đến 10:00 sáng, 30 phút

Các chương trình

Tài nguyên

Đầu trang