Chuyển đến nội dung chính

Ủy ban Philadelphia về Quan hệ Con người

Chống phân biệt đối xử, đảm bảo quyền bình đẳng và giúp xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ hơn.

Ủy ban Philadelphia về Quan hệ Con người

Thông báo: Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia chỉ cung cấp các dịch vụ trực tiếp theo lịch hẹn. Các cuộc hẹn có sẵn vào các ngày Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Để đặt thời gian gặp chúng tôi, hãy gọi (215) 686-4670.

Những gì chúng tôi làm

Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia (PCHR) là cơ quan dân quyền chính thức của Thành phố. Chúng tôi thực thi một bộ luật quan trọng ngăn chặn sự phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng.

PCHR hoạt động để:

 • Thực thi luật chống phân biệt đối xử, đặc biệt là Pháp lệnh Thực hành Công bằng của Thành phố.
 • Quản lý luật Tuyển dụng Cơ hội Công bằng, trong đó ngăn chặn sự phân biệt đối xử với những người có tiền án tiền sự.
 • Điều tra khiếu nại về phân biệt đối xử và vi phạm luật dân quyền.
 • Giải quyết xung đột cộng đồng thông qua đối thoại và các phương pháp giải quyết tranh chấp khác.
 • Giáo dục công chúng về quyền và trách nhiệm pháp lý của họ.

PCHR được lãnh đạo bởi một ủy ban gồm chín thành viên, được chỉ định bởi thị trưởng. Ủy ban này quyết định các khiếu nại tranh chấp và tiến hành các phiên điều trần để giáo dục và thông báo cho công chúng.

PCHR làm việc để đảm bảo rằng mọi người ở Philadelphia đều có quyền và cơ hội bình đẳng.

Kết nối

ĐịA Chỉ
601 Walnut St.
Suite 300 Nam
Philadelphia, PA 19106
E-mail pchr@phila.gov
Điện thoại: (215) 686-4670
Số fax: (215) 686-4684
Xã hội

Các sự kiện

 • Tháng 1
  12
  PHIÊN ĐIỀU HÀNH PCHR
  9:30 sáng đến 10:00 sáng

  PHIÊN ĐIỀU HÀNH PCHR

  12 Tháng Một, 2024
  9:30 sáng đến 10:00 sáng, 30 phút
 • Tháng 1
  19
  PHIÊN CÔNG KHAI PCHR
  9:30 sáng đến 10 :30 sáng

  PHIÊN CÔNG KHAI PCHR

  Tháng Một 19, 2024
  9:30 sáng đến 10:30 sáng, 1 giờ
  Từ khóa: Phiên công khai PCHR Tháng 1 năm 2024
  Thời gian: 19 tháng 1 năm 2024 09:30 sáng Giờ miền Đông (Hoa Kỳ và Canada)

  Tham gia cuộc họp Zoom
  https://us02web.zoom.us/j/83982705077?pwd=a2luZHFnQWpsL1VZWUJLRk9CTExGUT09
  ID cuộc họp: 839 8270 5077 Mật mã: 560884
 • Tháng 2
  9
  PHIÊN ĐIỀU HÀNH PCHR
  9:30 sáng đến 10:00 sáng

  PHIÊN ĐIỀU HÀNH PCHR

  Tháng Hai 9, 2024
  9:30 sáng đến 10:00 sáng, 30 phút

Các chương trình

Tài nguyên

Đầu trang