Chuyển đến nội dung chính

Ủy ban Philadelphia về các quy định về quan hệ con người

Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia là cơ quan dân quyền chính thức của Thành phố. Được hướng dẫn bởi các quy tắc và quy định của nó, nó thực thi một bộ luật quan trọng ngăn chặn sự phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
ỦY BAN PHILADELPHIA VỀ QUY ĐỊNH QUAN HỆ CON NGƯỜI 1 - 9 PDF 15 Tháng Hai, 2024
Đầu trang