Ale nan kontni prensipal la

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen

Goumen kont diskriminasyon, asire dwa egal, ak ede bati kominote pi fò.

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen

Avi: Komisyon Philadelphia sou Relasyon Imèn ap ofri sèvis an pèsòn sou randevou sèlman. Randevou yo disponib lendi jiska jedi soti 9 a.m. rive 3 p.m. pou fikse yon tan pou rankontre avèk nou, rele (215) 686-4670.

Ki sa nou fè

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen (PCHR) se ofisyèl ajans dwa sivil vil la. Nou aplike yon seri lwa enpòtan ki anpeche diskriminasyon ak ankouraje egalite.

PCHR travay pou:

 • Ranfòse lwa anti-diskriminasyon, espesyalman Òdonans Pratik san Patipri Vil la.
 • Administre lwa sou Anbochaj san Patipri Chans, ki anpeche diskriminasyon kont moun ki gen dosye kriminèl.
 • Envestige plent sou diskriminasyon ak vyolasyon lwa dwa sivil yo.
 • Rezoud konfli kominote a nan dyalòg ak lòt metòd rezolisyon dispit.
 • Edike piblik la sou dwa legal yo ak responsablite yo.

PCHR se te dirije pa yon komisyon nèf-manm, nonmen pa majistra-a. Komisyon sa a deside plent diskite ak fè odyans edike ak enfòme piblik la.

PCHR ap travay pou asire w ke tout moun nan Philadelphia gen dwa egal-ego ak opòtinite.

Konekte

Adrès
601 Walnut St
Suite 300 Sid
Philadelphia, PA 19106
Imèl pchr@phila.gov
Telefòn: (215) 686-4670
Faks: (215) 686-4684
Sosyal

Evènman

 • Janb
  12
  SESYON EKZEKITIF PCHR
  9:30am a 10:00 am

  SESYON EKZEKITIF PCHR

  Janvye 12, 2024
  9:30am a 10:00am, 30 mn
 • Feb
  9
  SESYON EKZEKITIF PCHR
  9:30am a 10:00 am

  SESYON EKZEKITIF PCHR

  Fevriye 9, 2024
  9:30am a 10:00am, 30 mn

Pwogram

Resous

Top