Ale nan kontni prensipal la

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen

Goumen kont diskriminasyon, asire dwa egal, ak ede bati kominote pi fò.

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen

Avi: Komisyon Philadelphia sou Relasyon Imèn ap ofri sèvis an pèsòn sou randevou sèlman. Randevou yo disponib lendi jiska jedi soti 9 a.m. rive 3 p.m. pou fikse yon tan pou rankontre avèk nou, rele (215) 686-4670.

Ki sa nou fè

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen (PCHR) se ofisyèl ajans dwa sivil vil la. Nou aplike yon seri lwa enpòtan ki anpeche diskriminasyon ak ankouraje egalite.

PCHR travay pou:

 • Ranfòse lwa anti-diskriminasyon, espesyalman Òdonans Pratik san Patipri Vil la.
 • Administre lwa sou Anbochaj chans san Patipri a, ki anpeche diskriminasyon kont moun ki gen dosye kriminèl.
 • Envestige plent sou diskriminasyon ak vyolasyon lwa dwa sivil yo.
 • Rezoud konfli kominote a nan dyalòg ak lòt metòd rezolisyon dispit.
 • Edike piblik la sou dwa legal yo ak responsablite yo.

PCHR se te dirije pa yon komisyon nèf-manm, nonmen pa majistra-a. Komisyon sa a deside plent diskite ak fè odyans yo edike ak enfòme piblik la.

PCHR ap travay pou asire w ke tout moun nan Philadelphia gen dwa egal-ego ak opòtinite.

Konekte

Adrès
601 Walnut St
Suite 300 Sid
Philadelphia, PA 19106
Imèl pchr@phila.gov
Fax: (215) 686-4684
Social

Events

 • Sep
  8
  PCHR EXECUTIVE SESSION
  9:30 am to 10:00 am

  PCHR EXECUTIVE SESSION

  September 8, 2023
  9:30 am to 10:00 am, 30 mins
 • Sep
  15
  PCHR PUBLIC SESSION SEPTEMBER 2023
  9:30 am to 10:30 am

  PCHR PUBLIC SESSION SEPTEMBER 2023

  September 15, 2023
  9:30 am to 10:30 am, 1 hour
  Topic: PCHR Public Session September 2023
  Time: Sep 15, 2023 09:30 AM Eastern Time (US and Canada)


  Antre nan Zoom Reyinyon
  https://us02web.zoom.us/j/88958600988?pwd=N0FtWUJiQVNPYk1ieGQ3bVgrdi9VUT09 ID

  Reyinyon: 889 5860
  0988 paskod: 380678
 • Oct
  13
  PCHR SESYON Egzekitif Oktòb 2023
  9:30am a 10:00 am

  PCHR SESYON Egzekitif Oktòb 2023

  13 Oktòb 2023
  9:30am a 10:00am, 30 mn

Pwogram

Resous

Top