Chuyển đến nội dung chính

Quan hệ cộng đồng

Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia (PCHR) hoạt động để giải quyết xung đột giữa các nhóm và tranh chấp khu phố ở Philadelphia.

Những gì chúng tôi cung cấp

PCHR cung cấp các dịch vụ hòa giải, hòa giải và giới thiệu cho các cá nhân và hộ gia đình có xung đột. Bất cứ ai sống hoặc làm việc tại Thành phố Philadelphia đều có thể yêu cầu dịch vụ của chúng tôi miễn phí.

Để đủ điều kiện, tranh chấp không được leo thang thành bạo lực hoặc hiện đang trong vụ kiện tụng.


Hòa giải

Hòa giải giúp mọi người xác định bản chất của xung đột của họ và cung cấp cho họ các kỹ năng để tự giải quyết vấn đề. Quá trình hòa giải tập hợp các bên lại với nhau để:

  • Mở các đường dây liên lạc và xác định mối quan tâm.
  • Làm sáng tỏ những hiểu lầm.
  • Giải quyết tranh chấp của họ.

Vì quá trình này là tự nguyện, cả hai bên phải đồng ý tham gia.

Các hòa giải viên của chúng tôi không đứng về phía nào, cung cấp tư vấn pháp lý hoặc buộc các bên phải giải pháp. Thông qua quá trình hòa giải, các bên có thể phát triển một thỏa thuận bí mật mô tả mối quan hệ trong tương lai của họ.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ hòa giải của chúng tôi, hãy gọi cho chúng tôi theo số (215) 686-4670.


Phòng ngừa và giải quyết xung đột

Các cá nhân và cộng đồng đôi khi trải qua xung đột được thúc đẩy bởi định kiến hoặc ghét bỏ dựa trên chủng tộc, màu da, dân tộc hoặc các cơ sở khác của họ. PCHR đã phát triển một hướng dẫn hành động về tội phạm thù hận và sự cố thiên vị để giúp cư dân ứng phó với những xung đột này.

Nhân viên của PCHR cũng làm việc chặt chẽ với các sở ban ngành của Thành phố và các đơn vị khác để:

  • Vẫn được thông báo về các vấn đề cộng đồng.
  • Làm việc hợp tác để giảm bớt căng thẳng.
  • Trao quyền cho các cộng đồng làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề chung.

PCHR cung cấp cho các trường học, cộng đồng và các cơ quan chính phủ các phiên thông tin về sự hòa hợp giữa các nhóm và giải quyết xung đột. Các hoạt động này được thiết kế để giảm và ngăn chặn các sự cố căng thẳng leo thang thành hành vi tiêu cực hoặc bạo lực.Lên trên