Ale nan kontni prensipal

Krim, lalwa & jistis

Soumèt yon tip bay lapolis la

Si ou ta renmen soumèt yon tip anonim bay lapolis la, ou ka fè li atravè telefòn, imèl, oswa lè l sèvi avèk yon fòm sou entènèt.

Si w ap rapòte yon krim nan pwogrè oswa si ou bezwen sèvis ijans, rele 911 kounye a.

Ki jan yo rapòte

Mete plis enfòmasyon ke posib, tankou adrès fizik la ak non moun ki enplike yo. Si ou ta renmen yon moun yo swiv moute avèk ou dirèkteman, gen ladan enfòmasyon kontak ou.

Sou entènèt

Ranpli fòm sou entènèt la.

Pa imel

Voye yon imèl bay tips@phillypolice.com.

Pa telefòn

Rele oswa tèks (215) 686-TIPS (8477).

Rekonpans pou enfòmasyon

Vil la nan Philadelphia ofri rekonpans pou enfòmasyon ki mennen nan arestasyon an ak kondanasyon nan yon moun ki te komèt yon krim.

Kantite lajan an nan rekonpans lan depann sou krim lan:

  • Omisid - $20,000
  • Tire yon zam sa ki lakòz blesi bay lòt moun nan 500 pye nan yon lekòl, sant rekreyasyon, oswa bibliyotèk - $10,000
  • Ilegalman pote oswa posede yon zam a fe - $500
Top