Ale nan kontni prensipal

Biwo Kominote Pouvoir ak Posiblite

Pwomosyon yon Philadelphia plis ekitab kote tout rezidan ka pataje nan avni gremesi nan vil la.

Biwo Kominote Pouvoir ak Posiblite

Ki sa nou fè

Biwo Otonòm Kominote ak Posiblite (CEO) se Ajans Aksyon Kominotè (CAA) pou Philadelphia. Kòm yon CAA depi 1964, ajans nou an gen yon wòl inik nan pwomosyon ekite rasyal, pi gwo estabilite finansye, ak endepandan pou popilasyon ki pi frajil nan vil la. Objektif final nou se asire ke tout Philadelphians ka pataje nan avni gremesi nan vil la, kèlkeswa ras oswa kote yo te fèt.

Nou defann, envesti nan, epi kenbe rasanbleman alantou pwogram, règleman, ak inisyativ ki avanse:

  • Benefis aksè.
  • Otonòm finansye.
  • Lojman sekirite.
  • Devlopman Mendèv.

Kòm yon CAA, prim ajans nou an bay finansman bay òganizasyon ki sèvi dè milye de Philadelphians chak ane. Nou menm tou nou sipòte ak kowòdone ak lòt ajans Vil ak enstitisyon ki gen objektif menm jan an.

Konekte

Adrès
1617 JFK Blvd.
Chanm 1800
Philadelphia, PA 19103
Imèl ceoinfo@phila.gov
Social

Join our email list

Sign up for updates from the Office of Community Empowerment and Opportunity.

Events

Nothing from September 8, 2023 to December 8, 2023.

Programs we support

Top