Ale nan kontni prensipal la

enpak

Kòm yon Ajans Aksyon Kominotè, prim biwo nou yo bay finansman nan òganizasyon ki sèvi dè milye de Philadelphians chak ane.

15,158 kliyan yo te sèvi nan envestisman CEO nan 2019. Atravè finansman sa a:
  • 322 kay evite degèpisman oswa jwenn san danje, lojman abòdab.
  • 3,322 konfime enskripsyon pou benefis piblik, valè a $7.45 milyon dola, yo te konplete.
  • 1,579 moun te resevwa antrènman travay, antrenè, oswa lòt sipò.
  • 907 granmoun yo te konekte nan travay.
  • 38 fanmi ki gen timoun te resevwa ratrapaj penti plon ak lòt amelyorasyon lakay ki an sante.
  • 218 moun ogmante ekonomi oswa dèt redwi.
  • 115 moun te ogmante pwen kredi yo pou pi piti 35 pwen yo.
  • 3,200 moun te resevwa asistans pou ranpli taks gratis.
  • 1,672 moun ki depoze taks sou revni ki ba yo te reklame Kredi Taks sou Revni yo (Earned Income Tax Credit, EITC).
Top