Ale nan kontni prensipal

Misyon, valè, ak prensip k ap gide

Se travay CEO nan gide pa misyon li yo, valè, ak prensip.

Misyon nou

Biwo Otonòm Kominote ak Posiblite bay lidèchip sou pwoblèm nan jistis ekonomik pa avanse ekite rasyal ak kwasans enklizif asire ke tout Philadelphians ta ka pataje nan avni gremesi nan vil la.


Valè nou

  • Diyite: Ki jan nou trete kominote nou sèvi a se meditativ de fason nou trete youn ak lòt.
  • Enkli: Nou tout benefisye lè talan yo ak kontribisyon nan tout manm yo disponib nan kominote nou yo.
  • Persistence: Lè nou jwenn dekouraje, nou jwenn fason yo leve youn ak lòt leve, li pouse pi devan.
  • Responsablite: Nou transparan e onèt sou plan nou yo, aksyon nou yo, ak rezilta nou yo.
  • Onètete: Nou kreye yon espas ki an sekirite san jijman pou gen dyalòg ki an sante ak onèt sou sistèm, moun, ak move konsepsyon.

Prensip k ap gide nou yo

Nou kwè:

  • Gouvènman Vil la gen responsablite pou bay opòtinite pou ak ankouraje byennèt tout rezidan yo pandan y ap reprezante pi bon enterè yo.
  • Moun yo nan Philadelphia merite opòtinite pou yo viv kè kontan, an sante, lavi plen.
  • Moun ka ofri Sur siyifikatif ap fè nan tou de eksperyans pèsonèl yo ak ki jan sistèm yo bò kote yo fonksyone.
  • Povrete se yon pwoblèm sistemik ak gouvènman vil la ka mennen nan demantèlman baryè yo ki souvan anpeche opòtinite.

Li nou an Estratejik chapant yo wè ki kote nou ap prale.

Top