Ale nan kontni prensipal la

Ekite rasyal

Biwo nou an envesti nan pwogram prèv ki baze sou ak òganizasyon ki chache adrese diferans pou moun ki gen koulè. Sa yo se kèk nan òganizasyon sa yo nou finanse.

Sant pou Opòtinite Travay

Sant pou Opòtinite Travay travay diminye residivism ak ogmante travay. Li bay moun ki retounen soti nan prizon imedya peye travay, antrènman ladrès, ak sipò karyè kontinyèl.


Premye Etap Staffing

Premye Etap Staffing se yon ajans san bi likratif anplwaye prensipalman sèvi moun ki te fèk fè eksperyans sanzabri, veteran militè, ak moun ki te deja nan prizon.


Pwomèt Kò

Yon òganizasyon AmeriCorps jere lokalman pa CEO, Promise Corps bay konsèy tou pre-kanmarad ak antrenè elèv yo nan kat lekòl segondè—West Philadelphia, Sayre, Lekòl nan lavni an, ak OverBrook-ki trase elèv ki soti nan Lwès Philadelphia Pwomèt Zòn lan. Chak lekòl gen yon pousantaj povrete nan 100 pousan ak yon mwayèn pousantaj gradyasyon lekòl segondè nan sèlman 64 pousan.

Top