Ale nan kontni prensipal la

Patisipe

Nou dwe travay ansanm pou deranje povrete ak inegalite rasyal. Join nou ede kreye yon Philadelphia plis ekitab.

Lis imel

Enskri pou lis adrès nou yo resevwa dènye enfòmasyon sou evènman nou yo, rechèch, ak defans.


Somè ak tab wonn

Biwo nou an pote moun ansanm pou ogmante mobilite ekonomik ak diminye povrete. Nou gen ladan vwa kominote a nan kolaborasyon nou yo.
Tcheke seksyon an Evènman sou paj dakèy nou an pou somè kap vini yo ak tab wonn.

Ouvèti travay

Nou afiche ouvèti travay nou yo sou paj SmartRecruiters Vil Philadelphia a.

Ou dwe soumèt aplikasyon ou nan SmartRecruiters pou konsiderasyon.


Nasyonal Kominote Aksyon Patenarya (NCAP)

CEO se Ajans Aksyon Kominotè (CAA) pou Philadelphia. Konekte ak NCAP patnè nasyonal nou an pou:

  • Jwenn aksè nan zouti ak resous yo bay CAAs atravè peyi an.
  • Rete monte-a-dat sou dènye pi bon pratik yo pèmèt moun, fanmi yo, ak kominote yo reyisi.
Top