Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Jwenn èd gratis pou aplike pou avantaj piblik yo

Ou ka jwenn èd gratis pou aplike pou benefis piblik nan pwogram BenePhilly la.

Pwogram nan ka ede w ak:

 • Konplete aplikasyon pou benefis piblik yo.
 • Òganize dokiman kle pou aplikasyon yo.
 • Tracking estati aplikasyon w lan '.

Konseye BenePhilly gide ou nan pwosesis la. Yo kapab:

 • Di ou sou pwogram benefis diferan.
 • Gade si ou kalifye pou pwogram yo.
 • Èd ou ranpli aplikasyon ou yo.

Kèk nan benefis nou ede ak yo enkli:

 • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP)
 • Taks sou Pwopriye/Ranbousman Lwaye (PT/RR)
 • Medikaman/Asistans Medikal (MA)
 • Pwogram Asistans Enèji Ba Revni Kay (LIHEAP)
 • Egzanpsyon Homestead
 • Revni Sekirite Siplemantè (SSI)
 • Revni Sekirite Sosyal pou Andikap (SSDI).

BenePhilly se yon patenarya ant Biwo Kominote Otonòm ak Posiblite ak Benefis Done Trust.

Jwenn èd an pèsòn

Sant BenePhilly

Sant BenePhilly yo sitiye nan òganizasyon sa yo ki baze nan kominote sa yo:

Òganizasyon Adrès Telefòn Èdtan
Katolik Sèvis Sosyal: Sidwès 6214 Grays Ave., 19142 (215) 724-8550, ext. 6 Mon — Vandredi,
9:30 a.m. — 5:30 p.m.
PA CareerLink Philadelphia, Nòdwès 5847 Germantown Ave., 19144 (215) 298-9292 Mon — Vandredi,
8:30 a.m. — 4:30 p.m.
Sèvis Enpak 1952 Lès Allegheny Ave., 19134 (215) 739-1600, ext. 156 Mon — Vandredi,
7 a.m. — 3 p.m.
Filadèlfi goumen 1207 Chestnut St., 3yèm Fl., 19107 (215) 525-8636 Mon — Vandredi,
9 a.m. — 5 p.m.
Sèvis Ijans Fon Itilite (UESF) 1608 Walnut St., 600, 19103 (215) 814-6845 Mon — Vandredi,
9 a.m. — 5 p.m.
Esperanza 4261 Tèb 5th St., 19140 (215) 324-0746, ext. 108
Mon — Vandredi,
9 a.m. — 5 p.m.

Inite mobil

Biwo Otonòm Kominote ak Posiblite tou gen yon Inite Aksè Benefis mobil. Manm pèsonèl la kondwi yon machin espesyal ki gen aksè entènèt nan:

 • Biwo piblik yo.
 • Enpwofitab òganizasyon sèvis sosyal.
 • Zòn vize ak defavorize.
 • Katye evènman yo.

Manm pèsonèl la bay enfòmasyon sou benefis piblik yo epi yo ka kòmanse pwosesis aplikasyon an sou tèren an.

Pou mande yon vizit nan inite mobil lan, ranpli fòm sou entènèt nou an.

Konplete fòm nan

Jwenn èd nan telefòn

Rele (844) 848-4376 oswa (215) 685-3654, lendi jiska vandredi, depi 9 a.m. jiska 5 p.m. yon konseye BenePhilly ap di ou sou diferan pwogram avantaj yo, gade si ou kalifye, epi ede ou fini nenpòt aplikasyon.

Apèl nan telefòn yo gratis ak konfidansyèl. Ou ka bay èd nan plis pase 170 lang.

Top