Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Kredi taks Boissons an sante

Si magazen ou vann bwason ki bon pou sante, ou ka kalifye pou yon kredi taks kont taks sou revni biznis ou ak resi taks (BIRT).

Kalifikasyon

Magazen ou kalifye pou Kredi Taks sou Bwason ki an sante si li sitiye nan Philadelphia epi ou itilize youn nan kòd NAICS (Sistèm Klasifikasyon Endistri Nò Ameriken) sa yo pou dekri biznis ou sou Fòm Taks Federal yo:

  • Magazen Manje Konvenyans (NAICS 445120)
  • Lòt magazen manje espesyalite (NAICS 445299)
  • Estasyon gazolin ak magazen manje konvenyans (NAICS 447110)
  • Restoran sèvis limite (NAICS 722513)

Kantite lajan kredi

Kantite kredi a baze sou montan dola ou te pase pou achte boissons an sante pandan ane a, konpare li a montan an te pase pou achte boissons an sante ane avan an. Kredi maksimòm lan se $2,000.

Bwason ki an sante yo se bwason ki pa gen alkòl epi ki pa lis okenn fòm sik ki baze sou sik (tankou sikwoz, glikoz oswa siwo mayi fruktoz segondè) oswa ki pa kalorik sik-ranplasan (tankou stevia, aspartame, sucralose, neotame, acesulfame potasyòm oswa “Ace-K,” sakarin, ak advantame) kòm yon engredyan.

Pri komèsan se kantite lajan an peye pa revandè a yo achte Bwason ki an sante pou vann nan magazen yo. Pri komèsan gen ladan tout acha nan Bwason ki an sante yo te fè nan Ane taks la si wi ou non li te vann ane sa a. Li se pa pri a nan machandiz vann.

Pou egzanp:

Yon magazen konvenyans achte $15,000 yon valè de dlo nan boutèy nan vann nan magazen Philadelphia yo nan 2019. Yo achte $14,000 yon valè de dlo nan boutèy nan 2018.

$15,000 — $14,000 = $1,000

Magazen konvenyans an ka aplike pou yon kredi $1,000 kont revni biznis yo ak resi taks pou ane fiskal 2019 la.

Aplike pou kredi a

Pou aplike pou Kredi Taks sou Bwason Healthy la, ou dwe soumèt yon aplikasyon bay Depatman Revni nan dat oswa anvan 15 fevriye. Aplikasyon yo ka soumèt nan Sant taks Philadelphia.

Top