Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Mande yon ranbousman taks sou Imobilye

Ou ka bezwen mande yon ranbousman taks Imobilye si:

 • Ou te peye plis taks pase sa ou dwe a.
 • Ou te apwouve pou Pwogram Pwopriyetè-okipan Longtime (LOOP) rabè ant 2014 jiska 2018. Pou Kontribyab yo apwouve an 2019, yo aplike kredi ou otomatikman nan responsablite taks Imobilye 2020 ou, epi li pa ranbousab.
 • estimasyon pwopriyete 2023 ou anba apèl oswa te redwi kòm yon rezilta nan yon apèl.

Soumèt yon petisyon sou entènèt se fason ki pi rapid ak pi bon pou reklame yon ranbousman. Yon non itilizatè ak modpas yo pa oblije soumèt yon petisyon elektwonik nan Sant taks Philadelphia. Tout sa ou bezwen se adrès ou:

 1. Ale nan Sant taks Philadelphia.
 2. Jwenn “Chèche yon pwopriyete” sou paj dakèy la epi antre nan adrès lari ou.
 3. Chwazi “rechèch.” Nimewo OPA pwopriyete w la ap parèt an ble sou bò dwat ekran sa a menm. Chwazi li epi kontinye nan pwochen ekran an, kote ou ka wè yon rezime sou kont pwopriyete w la.
 4. Si gen yon kredi ranbousab sou kont ou, ou pral wè yon ble “Aplike pou yon ranbousman” lyen sou bò dwat ekran sa a. Chwazi li epi antre nan kalite antite ou ak relasyon ak pwopriyete a.
 5. Ranpli tout seksyon sou ekran “Petisyon ranbousman Property” la epi swiv enstriksyon ki sou ekran yo pou soumèt demann ranbousman ou an. Ou pral bezwen nimewo OPA ou ak adrès pwopriyete ou.
Akòz pi wo-pase-nòmal volim, tanpri pèmèt uit a 10 semèn pou demann pwosesis. Nou apresye konpreyansyon ou.

Ki moun ki ka aplike

Ranbousman taks nan Imobilye ka mande sèlman pa moun ki peye a:

 • Si konpayi ipotèk ou peye taks Imobilye ou, yo dwe mande ranbousman an.
 • Si konpayi ipotèk ou ba ou pèmisyon pou aplike pou yon ranbousman, ou dwe gen ladan yon lèt ki soti nan konpayi mògej la, sou antèt yo, otorize Vil la lage lajan yo ba ou.
 • Prèv peman obligatwa.

Rabè LOOP ak 2023 apèl estimasyon

Pou ranbousman ki gen rapò ak LOOP oswa 2023 apèl evaliasyon pwopriete, fòm petisyon ranbousman ou an ta dwe gen ladan tou rezon ki fè w ap chèche yon ranbousman. Pou fè sa, ekri “LOOP” oswa “apèl BRT” sou fòm lan.

Fòm & enstriksyon

Top