Ale nan kontni prensipal

Peman, asistans ak taks

Kredi taks biznis w nan ladetrès

Vil la ofri yon kredi taks biznis w nan ladetrès pou biznis nan Philadelphia ki pèdi 10% oswa plis nan revni nèt yo paske yon pwojè travo piblik bloke antre nan biznis yo.

Kalifikasyon

Yon biznis ka aplike kredi sa a nan li yo Biznis Revni ak Resi Taks (BIRT) responsablite si:

 • Biznis la se nan 100 pye nan yon pwojè travo piblik.
 • Aksè Kliyan nan biznis la te sibstansyèlman anpeche pou omwen 30 jou nan limit ke li pa te klè ke biznis la te ouvè a yon moun mache pa.
 • Biznis la pèdi omwen 10% nan revni total biznis la nèt ak 10% nan lavant total biznis la/resi nan ane taks la nan ki blokaj biznis la te fèt.

Kantite lajan kredi

Biznis ki apwouve pou Kredi Taks sou Biznis Detrès la kalifye pou yon kredi 20% nan kantite lajan ki pèdi lavant/resi biznis la, jiska $20,000, men pa plis pase pèt apre taks la nan revni nèt.

Kredi taks biznis ki pa itilize Detrès pa ka pote pi devan, ak kredi a se ki pa ranbousab.

Aplike pou kredi a

Biznis ki enterese yo dwe soumèt yon aplikasyon bay Depatman Revni epi bay dokiman ki pwouve kalifikasyon.

Dokimantasyon ta dwe gen ladan:

 • Foto blokaj biznis la.
 • Prèv pwoksimite biznis la nan pwojè travay piblik la.
 • Pèdi revni nèt ak lavant resi.
 • Duration nan blokaj biznis la.

Yo dwe resevwa aplikasyon an sou oswa anvan dat akòz deklarasyon Revni Biznis ak Resi Taks (BIRT) pou ane taks la kote blokaj la te fèt la.

Ou ka jwenn aplikasyon sou papye anba a anba Fòm ak enstriksyon oswa aplike lè l sèvi avèk Sant Taks Philadelphia.

 1. Log nan kont Philadelphia taks Center ou.
 2. Anba “Rezime” tab la, jwenn kont BIRT ou.
 3. Chwazi lyen “Aplike pou pwogram kredi” sou ekran sa a.
 4. Chwazi yon pwogram ou ta vle aplike nan.
 5. Asire w ke w li enstriksyon an kout anvan frape “Next” jwenn aksè nan aplikasyon an plen.

Swiv envit la sou ekran ranpli pwosesis la. Tcheke tout egzijans kalifikasyon yo anvan ou aplike pou kredi yo.

Resevwa kredi a

Depatman an ap revize aplikasyon w lan epi fè w konnen si yo te apwouve w.

Top