Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Tabak ak tabak ki gen rapò ak pwodwi taks

Dat akòz
Janvye
31 st
nan chak ane, pou lavant ane anvan an
Pousantaj taks

$0.036 pou atik endividyèlman woule (tankou siga)
$0.36 pou chak pake nan papye woule $0.36 pou chak ons nan tout lòt
tabak ak tabak ki gen rapò ak atik


Ou dwe ranpli deklarasyon sou entènèt pou taks sa a sou Sant Taks Philadelphia. Pou jwenn èd pou kòmanse, gade gid sant taks nou an. Ou ka peye taks la sou entènèt oswa pa lapòs.

Jwenn yon kont oswa peye kounye a

Ki moun ki peye taks la

Taks sa a aplike a tabak ak tabak ki gen rapò ak pwodwi vann pa détaillants, ki gen ladan atik sa yo vann nan machin lavant. Biznis ki vann pwodwi sa yo dwe peye taks Tabak nan vil la.

Atik ki sijè a taks sa a gen ladan:

 • Pwodwi ki gen tabak pou fimen oswa lòt konsomasyon.
 • Pwodwi ki gen rapò ak tabak, ki gen ladan:
  • Woule papye;
  • Siga;
  • Tabak san lafimen;
  • Tiyo tabak; oswa
  • Lòt tabak ki lach.

Dat enpòtan

Retounen taks sou Tabak yo dwe depoze epi peye pa 31 janvye nan chak ane, pou lavant ane anvan an.

Pousantaj taks, penalite, ak frè

Konbyen se li?

Pousantaj taks Tabak varye selon kalite pwodwi jan sa a:

 • $0.036 pou atik endividyèlman woule (tankou siga)
 • $0.36 pou chak pake nan papye woule
 • $0.36 pou chak ons nan tout lòt tabak ak tabak ki gen rapò ak atik

Kisa k ap pase si ou pa peye sou tan?

Si ou pa peye alè, enterè ak penalite yo pral ajoute nan kantite lajan ou dwe a.

Pou plis enfòmasyon sou pousantaj, gade Enterè nou an, penalite, ak frè paj.

Anplis de sa, lisans ou oswa pèmi ta ka sispann oswa revoke.

Rabè ak egzanpsyon

Èske ou kalifye pou yon rabè?

Pa gen rabè ki disponib pou Tabak ak ki gen rapò ak tabak pwodwi taks la.


Èske ou ka eskize nan peye taks la?

Sigarèt ak siga ti kras yo egzante de taks la Tabak- ak Tabak ki gen rapò ak pwodwi yo. Pwodui sa yo yo olye pou sijè a taks sigarèt Commonwealth la.

Ki jan yo peye

Ranpli retou ou sou entènèt

Ou dwe ranpli deklarasyon taks Tabak ou sou entènèt nan Sant Taks Philadelphia.

Yo pa voye fòm deklarasyon taks pou taks sa a, depi yo dwe ranpli deklarasyon sou entènèt. Sa a pa eskize biznis ki soti nan responsablite a nan ranpli deklarasyon an ak peye taks la akòz sou tan.

Peye sou entènèt oswa pa lapòs

Peman yo ka fèt nan la nan Sant taks Philadelphia oswa pa lapòs.

Si peye pa lapòs, voye peman ak koupon pou:

Philadelphia Depatman nan Revenu
PO Box 53250
Philadelphia, Pensilvani 19105

Kòd taks

27

Fòm & enstriksyon

Top