Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Taks pwofi privye

Dat akòz

15 avril pou ane anvan retounen ak

15 jen pou estimasyon an dezyèm nan chak ane

Pousantaj taks

Ane Fiskal 2023

  • 3.75% nan pwofi nèt (rezidan)
  • 3.44% nan pwofi nèt (ki pa rezidan)

 


Pou ranpli deklarasyon sou entènèt ak peman pou taks sa a, itilize Sant Taks Philadelphia. Pou jwenn èd pou kòmanse, gade gid sant taks nou an. Ou kapab kontinye ranpli deklarasyon papye pou taks sa a tou.

Jwenn yon kont oswa peye kounye a

Ki moun ki peye taks la

Taks sou pwofi nèt (NPT) enpoze sou pwofi yo nèt nan operasyon an nan yon komès, biznis, pwofesyon, antrepriz, oswa lòt aktivite pa:

  • Philadelphia rezidan yo, menm si se biznis yo fèt deyò nan Philadelphia.
  • Ki pa Peye-rezidan ki fè biznis nan Philadelphia.

Biznis yo dwe peye taks pwofi nèt la si yo òganize kòm:

  • Moun (propriyeter sèl)
  • Patenarya
  • Asosyasyon
  • Konpayi responsablite limite (LLCs)
  • Estates oswa mete konfyans

Se lokasyon an nan pwopriyete, nan pifò ka yo, konsidere kòm operasyon an nan yon biznis.

Yon retou dwe ranpli menm si yon pèt fèt. Si pa gen okenn retounen depoze, penalite ki pa Peye-filer yo enpoze.

NPT a pa pran plas la nan pòsyon revni nèt nan revni biznis la & Resi taks (BIRT). Sepandan, ou ka anmezi pou pran yon kredi sou NPT a ki baze sou kantite lajan taks ou dwe nan BIRT ou.

Si ou dwe amande yon deklarasyon NPT, ranpli yon nouvo deklarasyon taks ak kantite lajan ki ajou a. Mete yon “X” nan bwat la ki endike fòm lan se yon retou amande.

Dat enpòtan

Dokiman pou taks pwofi nèt la ranpli chak ane, men peman pou taks estime ane aktyèl la yo dwe de fwa pa ane. Premye peman an se akòz 15 avril nan chak ane, ak dezyèm tranch la se akòz pa 15 jen. Chak peman dwe egal 25% nan taks pwofi nèt ane anvan an.

Ou dwe ranpli yon deklarasyon menm si biznis ou gen yon pèt jeneral epi pa gen okenn taks dwe.

Pousantaj taks, penalite, ak frè

Konbyen se li?

Ane taks Rezidan pousantaj Pousantaj ki pa rezidan
2023 3.75% nan pwofi nèt 3.44% nan pwofi nèt
2022 3.79% nan pwofi nèt 3.44% nan pwofi nèt
2021 3.8398% nan pwofi nèt 3.4481% nan pwofi nèt
2020 3.8712% nan pwofi nèt 3.5019% nan pwofi nèt
2019 3.8712% nan pwofi nèt 3.4481% nan pwofi nèt
2018 3.8809% nan pwofi nèt 3.4567% nan pwofi nèt
2017 3.8907% nan pwofi nèt 3.4654% nan pwofi nèt

Kisa k ap pase si ou pa peye sou tan?

Si ou pa peye alè, enterè ak penalite yo pral ajoute nan kantite lajan ou dwe a.

Pou plis enfòmasyon sou pousantaj, gade Enterè nou an, penalite, ak frè paj.

Pa gen okenn ekstansyon pou peman taks, men ou ka aplike pou yon ekstansyon pou ranpli deklarasyon ou.

Ou ka jwenn yon ekstansyon 60-jou (jiska 15 jen) pa ranpli yon koupon peman ekstansyon. Ou dwe vizite sit entènèt peman nou an pou enprime yon koupon peman ekstansyon Customized.

Si ou jwenn yon ekstansyon federal sis mwa, yo pral ba w plis tan pou depoze NPT a. Peryòd ekstansyon pou ranpli retou a pa ka depase dat fen peryòd ekstansyon federal la.

ranpli ekstansyon

Bezwen plis tan pou prepare epi ranpli deklarasyon taks Philadelphia Filè ou (NPT)?

Nou pral otomatikman ba ou yon ekstansyon tan pou depoze jiska 60 jou apati dat delè avril la oswa dat limit orijinal retou NPT a. Lè premye peryòd ekstansyon 60 jou sa a fini, nou ka ba ou yon tan ekstansyon anplis si Sèvis Revni Entèn (IRS) ba ou yon ekstansyon tan pou ranpli deklarasyon federal la. An efè, nou pral ba ou yon ekstansyon matche pou ranpli retounen BIRT a jiska dat revokasyon peryòd ekstansyon federal la.

Tanpri konnen byen ke si yo akòde yon peryòd ekstansyon pou ranpli deklarasyon NPT ou, li pa ka depase dat fen peryòd ekstansyon federal la ki rive jiska sis mwa apati dat delè orijinal IRS ranpli a.

Pa gen okenn espesifik ranpli fòm ekstansyon pou NPT Philadelphia a. Depoze yon bon peman ekstansyon swa pa papye oswa sou entènèt sèvi fonksyon yo doub nan ranpli yon retou pwolonje ak fè peman an ekstansyon.

Tanpri konprann ke yon ekstansyon de tan yo ranpli retounen ou pa ba ou nenpòt ki ekstansyon nan tan yo peye taks ou. Peman ki fèt apre dat orijinal la akòz yo sijè a enterè ak chaj penalite. Gade Enterè nou an, penalite, ak frè paj pou plis enfòmasyon sou pousantaj.

Rabè ak egzanpsyon

Èske ou kalifye pou yon rabè?

Pou kalifye pou peye pousantaj revni ki baze sou redwi pou taks pwofi nèt, ou dwe kalifye pou Pwogram Padon Taks Pennsylvania a. Pwogram sa a disponib pou fanmi k ap travay yo ki te peye taks sou revni pandan tout ane a epi ki satisfè egzijans kalifikasyon revni ki baze sou gwosè kay la ak estati matrimonyal.

Pousantaj redwi

Pousantaj revni ki baze sou redwi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo se 1.5%.

Pousantaj redwi pou rezidan yo

Pou ane taks 2022 = 1.5000% (0.015000)
Pou ane taks 2021 = 1.5000% (0.015000) Pou ane taks 2020 = 1.5000% (0.015000)
Pou ane taks 2019 = 3.3712% (0.033712)
Pou ane taks 2018 = 3.3809% (0.033809)

Pousantaj redwi pou moun ki pa rezidan yo

Pou ane taks 2022 = 1.5000% (0.015000)
Pou ane taks 2021 = 1.5000% (0.015000) Pou ane taks 2020 = 1.5000% (0.015000)
Pou ane taks 2019 = 2.9481% (0.029481)
Pou ane taks 2018 = 2.9567% (0.029567)

Kouman pou aplike pou rediksyon an

Ou dwe tache yon ranpli Pennsylvania Orè SP pou ane taks la ki enpòtan nan deklarasyon taks Filè pwofi ou yo dwe kalifye yo resevwa pousantaj yo ki baze sou revni. Vil Philadelphia ap tcheke pou asire w ou orè SP alimè eta a 's dosye.

Rezidan ki pa Pennsylvania ki travay nan Philadelphia, men yo pa ranpli yon deklarasyon taks sou revni Pennsylvania dwe gen ladan yon kopi siyen nan deklarasyon taks sou revni eta yo pou yo kalifye pou pousantaj yo ki baze sou revni.


Èske ou ka eskize nan peye taks la?

Kòporasyon yo egzante de taks la pwofi nèt.

Ki jan yo peye

File ak peye sou entènèt

Ou ka depoze deklarasyon NPT epi fè peman nan Sant Taks Philadelphia. Kontribyab ki dwe $5,000 oswa plis pou taks pwofi nèt la oblije peye taks sa yo elektwonikman.

Ranpli yon retou pa lapòs

Poste retounen ou nan:

Philadelphia Depatman nan Revenu
PO Box 1660
Philadelphia, PA 19105-1660

Peye pa lapòs

Voye tout peman ak yon koupon pou peman pou:

Philadelphia Depatman nan Revenu
PO Box 1393
Philadelphia, PA 19105-1393

Mande yon ranbousman pa imèl

Voye demann pou retounen ak ranbousman ou bay:

Philadelphia Depatman nan Revenu
PO Box 1137
Philadelphia, PA 19105-1137

Kòd taks

03

Kontni ki gen rapò

Top