Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Règleman taks sou revni lekòl la

RÈGLEMAN TAKS SOU REVNI LEKÒL LA

ATIK mwen dispozisyon
JENERAL

Seksyon 101. Definisyon.

Mo sa yo ak fraz sa yo, lè yo itilize nan Lwa sou Pèmèt ak
Òdonans nan aplike nan Konsèy Minisipal, va gen siyifikasyon yo ascribed yo nan seksyon sa a, eksepte kote kontèks la klèman endike yon siyifikasyon diferan:

(yon) “Komisyon Konsèy.” Komisyon Konsèy la nan Edikasyon nan Distri Lekòl la nan Philadelphia.

(b) “Pèseptè.” Komisyonè a nan revni lekòl la nan distri lekòl la nan
Philadelphia, ke yo rele tou Komisyonè a sou revni Ameriken nan vil la nan Philadelphia.

(c) “Li/li/li” se itilizasyon jenerik mo sa yo epi li pa konsène yon sèks patikilye.

(d) “Revni nèt.” Dwe revni a nèt taksab nan nenpòt moun ki sijè a dispozisyon ki nan taks sa a dwe detèmine apre dediksyon pou tout depans allocable ak rezonab ak depans peye nan pwodiksyon an nan revni. Depans sa yo ak depans sa yo pa dwe gen ladan okenn taks ki baze sou revni.

(e) “Moun.” Yon moun natirèl ki benefisye gen dwa a revni. Kòperasyon yon pa
te gen ladan li nan definisyon sa a.

(f) “Ane taks.” Se pou vle di peryòd la douz mwa soti nan 1 janvye jiska 31 desanm.

(g) “Rezidan.” Nenpòt moun ki domisilye nan Distri Lekòl la nan Philadelphia sou oswa apre, 1 desanm 1967.

(h) “Gwo pwopriyetè yon konfyans.” Nenpòt moun ki, kòm grantè, konsève dominasyon sibstansyèl ak kontwòl sou pwopriyete a konfyans oswa revni. “Kontwòl” gen ladan pouvwa a nan revokasyon.

ATIK II
enpozisyon ak pousantaj taks

Seksyon 201. Baz taks.

Yon taks nan pousantaj de pousan (2%) pou tout ane taks kòmanse anvan 1976 ak nan pousantaj la nan kat ak senk-sixteenths (4-5/ 16%) pousan apre 1976, ak nan pousantaj la nan kat ak katrevendis-sis-yon santyèm pousan (4.96%) kòmanse nan 1983 pou rezon lekòl jeneral se enpoze sou moun ki abite nan Distri Lekòl la nan Philadelphia sou revni a nèt resevwa, kredite oswa re-envesti soti nan an komen an, vant la oswa lòt disèt pozisyon nan pwopriyete reyèl ak byen mèb ak mèb pwopriyete pèsonèl.

Seksyon 202. Moun ki sijè a taks.

Nenpòt moun ki abite nan Distri Lekòl la nan Philadelphia pou yon ane taks konplè oswa pou yon peryòd ki pi piti pase yon ane taks konplè, yo dwe responsab pou taks la sou revni ou resevwa, oswa kredite l ', ki gen ladan revni ki re-envesti l' pandan ane sa a oswa peryòd rezidans.

Lis sa a nan kontribyab yo dwe gen ladan, men se pa sa sèlman:

(a) Moun.

(b) Endividyèl patnè limite nan patenarya ki pa tèt yo sijè a taks yo bay nan Seksyon 19-1502 nan Kòd la Philadelphia sou pati pro rata yo nan revni taksab patenarya a.

(c) aksyonè endividyèl nan Kòporasyon 'S'. Pou rezon nan seksyon sa a, 'S' Corporation se yon sosyete ki chwazi yo dwe trete kòm yon 'S' Kòporasyon pou rezon taks federal.

(d) Manm asosyasyon ki pa enkòpore ki gen rapò ak revni taksab asosyasyon an te resevwa pa oswa kredite nan manm yo.

(e) Benefisyè konfyans ak Estates sou revni taksab aktyèl oswa akimile peye yo.

(f) Moun trete kòm mèt sibstansyèl nan konfyans ak Estates.

Seksyon 203. Revni ki enkli nan baz taks.

Atik sa yo resevwa pa nenpòt rezidan dirèkteman, oswa atravè yon ajan, si wi ou non nan lajan kach oswa pwopriyete, dwe enkli kòm revni sijè a taks sa a. Pèt nan yon klas nan revni pa ka itilize konpanse revni nan yon lòt. (sètadi, yon pèt soti nan vant lan kout tèm nan pwopriyete pa ka konpanse kont revni nan nenpòt ki lòt sous.) Lis sa a nan atik yo dwe enkli nan baz taks la se pa tout-enklizif.

(yon) DIVIDENDS. Eksepte jan yo diskite nan Seksyon 206 nan règleman sa yo, tout dividann rapòte nan Commonwealth la nan Pennsylvania pou rezon taks sou revni pèsonèl yo sijè a taks sa a, san konte nan koule nan atik adrese yon lòt kote nan règleman sa yo. Dividann gen ladan distribisyon ki soti nan kont 'S' Kòporasyon an touche ak pwofi (E & P) (ki dekri anba Internal Revenue Code Seksyon 1368 (C) (2)) akimile nan ane anvan yo lè 'S' Kòporasyon an te yon 'C' Kòporasyon.

Dividann distribisyon soti nan antite souvan li te ye tankou Fon Mityèl yo taksab sèlman nan limit ki ke dosye a jenere revni chak ane pa egzante de taks sa a pa Seksyon 206.

Pou egzanp, yon fon envesti totalman nan obligasyon US oswa obligasyon minisipal Pennsylvania nan yon ane bay ta jenere dividann konplètman egzante de taks sa a pou ane sa a. Si revni fon an te sòti sèlman 78% nan envestisman sa yo nan yon ane, 22% nan dividann ane sa a ta dwe peye taks sou.

Nòmalman, fon an ta konseye envestisè li yo nan pousantaj dividann li yo pou ane a ki rapòte nan Commonwealth la, epi yo ta dwe itilize pousantaj sa a pou rapòte revni anba taks sa a tou.

Nan evènman an ke yon fon pa rapòte yon pousantaj nan egzanpsyon pou yon ane bay,
dividann yo soti nan fon sa yo dwe konplètman taksab.

(b) ENTERÈ. Tout enterè ou resevwa oswa kredite, eksepte enterè espesyalman eskli anba Seksyon 206 nan règleman sa yo, yo dwe rapòte nan baz taks la.

(c) LWAYE. Tout lokasyon te resevwa nan men pwopriyetè pwopriyete reyèl oswa pèsonèl, endepandaman de situs, sof si lokasyon sa yo jije yo te resevwa nan kondwit la nan yon biznis pou rezon nan taks la Philadelphia sou pwofi nèt.

Kantite lajan yo dwe rapòte yo dwe lokasyon yo brit resevwa depans fonksyònman mwens rezonab ak depans, egzanp, enterè ipotèk peye, reparasyon, depresyasyon, elatriye Taks sou Imobilye peye sou pwopriyete lokasyon an dwe pèmèt tou kòm yon pri franchiz.

(d) pwogrè nan VANN nan pwopriyete. Pwogrè yo dwe rapòte kòm taksab anba sa a Òdonans yo se moun ki soti nan vant lan, echanj oswa lòt dispozisyon nan byen imobilye, oswa nan byen mèb, oswa mèb pwopriyete pèsonèl, ki te posede pa moun nan rezidan pou yon peryòd ki pa depase sis mwa anvan dat la nan vant lan, echanj oswa lòt dispozisyon.

(1) Pri Baz si dispoze de lòt pase pa Vann.

Ki kote pwopriyete ki te rann pa kado, oswa pòsyon tè, baz la pri nan done a oswa benefisyè yo dwe valè sou mache a ki jis kòm nan dat la nan transfè oswa distribisyon, oswa, 1 janvye 1967, kèlkeswa sa ki pita.

(2) Detèminasyon Peryòd Kenbe.

Yon moun ki te resevwa revni nan pwopriyete akeri pa kado, oswa pòsyon tè, pou fè pou evite responsablite pou taks sa a sou vant ladan l ', dwe montre ke li te kenbe pwopriyete sa a omwen sis (6) mwa anvan vant lan. Li ka pa “fofile” sou peryòd la kenbe nan byenfeteur l 'yo.

Pou egzanp: “A” achte aksyon nan stock nan 1974. Li bay stock la bay pitit gason l '"B” sou Oktòb 15, 1985. “B” vann stock la sou 1ye mas 1986. Peryòd la kenbe kòmanse kouri kòm nan Oktòb 15, 1985. Baz la pri ta dwe kòm nan mwa Oktòb l5, 1985.

(e) redevans. Revni resevwa kòm yon wayote soti nan yon patant oswa copyright nan limit yo pa sijè a taks la pwofi nèt.

(f) DOMAJ pinitif. Revni resevwa nan fòm lan nan domaj pinitif kòm yon rezilta nan vyolasyon an nan yon akò kontra oswa atravè yon aksyon nan lwa a ki.

(g) prim ak prim. Ki gen ladan pwogrè jwèt aza nèt enklizif nan Pennsylvania Eta lotri pri lajan kach men eksepte Pennsylvania State Lottery noncash prim.

(h) RÈGLEMAN ANITE. Revni resevwa pa yon anilasyon anba yon politik nan asirans dwe enkli nan revni taksab sof si peyab soti nan yon kontra nan travay kòm yon pati nan yon pou pran retrèt oswa plan pansyon. Nan informatique a dwe taks, fòmil ki te itilize nan pou detèmine Kisa Federal taks sou revni de rentes pwal akseptab pou Komisyonè sou revni Ameriken lekòl la.

(mwen) REVNI nan patenarya limite. Pati nan pro rata nan revni taksab nan Patnè limite soti nan patenarya PA otreman sijè a taks la pwofi Net dwe enkli nan baz taks la ak rekonesans nan kouran an revni kreye revni an. Se sèlman revni ak pèt nan kouran an revni menm soti nan diferan Patenarya limite ka konpanse. Nenpòt revni ki eskli dapre Seksyon 206 nan règleman sa a dwe eskli nan baz taks la.

(j) REVNI nan kòperasyon 'S'. Pou Ane taks 2007 nan Ane taks 2013, pati nan pro rata nan revni taksab nan aksyonè soti nan yon Kòporasyon 'S' dwe enkli nan baz taks la ak rekonesans nan kouran an revni kreye revni an. Se sèlman revni ak pèt nan kouran an revni menm soti nan diferan 'S' Kòporasyon yo ka konpanse. Nenpòt revni ki eskli dapre Seksyon 206 nan règleman sa a dwe eskli nan baz taks la.

Pou Ane Fiskal 2014 ak apre sa, nenpòt distribisyon ki soti nan 'S' Kòporasyon Akimile Ajisteman Kont lan (“AAA”) se sijè a taks sou revni lekòl la (“SIT”) epi yo dwe enkli nan baz la SIT sof si li se jije atribuabl revni deja papye ekri. Li se jije atribuabl deja taks sou revni sèlman si distribisyon sa yo se nan excès de pati nan pro rata nan revni rapòte bay kontribyab la nan Ane taks aktyèl la. Si se konsa, va depase an dwe eskli nan baz la SIT nan limit ki pati nan total pro rata nan revni enkli pa kontribyab la nan baz la SIT lè w ap ranpli Ane taks 2007 jiska 2013 retounen SIT depase distribisyon total yo te fè nan kontribyab la nan ane taks 2007 jiska 2013.

Esklizyon:

Pou Ane Taks 2014 ak apre sa, nenpòt distribisyon depase soti nan AAA S-Corp la jan sa dekri nan seksyon sa a ak ilistre nan egzanp sa yo dwe atribiye a revni deja papye ekri epi yo dwe eskli nan baz la SIT. Kontribyab yo ki reklame esklizyon sa yo oblije ranpli epi soumèt yon fichye/fòm Depatman Revni bay. Depatman an dwe mete fich travay/fòm lan disponib nan afiche li sou sit entènèt Depatman an.

Ilistrasyon ki jan baz la SIT ak kantite lajan an Eksklizyon detèmine:

Madam Z, yon rezidan nan Philadelphia, te yon actionnaire nan yon S-Corp depi ane taks 2010. Lè w ap ranpli Ane Taks 2010 jiska 2013 retounen SIT, Madam Z byen rapòte pati pro rata li nan revni ak peye taks la kòmsadwa.

Madam Z a pro rata pataje nan revni ak distribisyon soti nan AAA S-Corp a nan ane taks 2010 jiska 2013 yo jan sa a:
Ane Revni Distrbution Distribisyon — Revni
2010 $40,000 $20,000 $20,000
2011 30,000 25,000 25,000
2012 50,000 25,000 25,000
2013 5,000 15,000 -10,000
Total $125,000 $85,000 $40,000

Sa vle di ke, pou Ane taks 2010 jiska 2013, Madam Z ranpli ak peye SIT sou $l25,000 pro rata pataje li nan revni pandan ke yo nan ane sa yo li te resevwa sèlman yon total de $85,000 nan distribisyon aktyèl soti nan AAA S-Corp la. Kòm sa yo, $40,000 depase a reflete revni ki depase distribisyon deja papye ekri epi yo dwe disponib pou esklizyon nan baz la SIT nan ane taks 2014 ak apre sa lè distribisyon, olye ke pro rata pataje nan revni, se sijè a nan SIT.

Egzanp 1: Ane taks Madam Z a 2014 pro rata pataje nan revni ak distribisyon soti nan AAA S Corp a yo se $70,000 ak $80,000 respektivman. Madam Z a SIT baz pou Ane taks 2014 dwe calculée jan sa a:

Distribisyon an $80,000 se pi plis pase $70,000 pro rata pataje nan revni, ak, jan sa yo, se $10,000 distribisyon an depase eskli nan baz la 2014 SIT Ane taks nan limit ki nan kantite lajan ki disponib pou esklizyon. Depi kantite lajan total ki disponib pou esklizyon se $40,000, se $10,000 distribisyon an depase eskli ak sèlman $70,000 nan distribisyon an $80,000 se sijè a SIT nan Ane taks 2014. Sa vle di tou ke sèlman $30,000 (sètadi, $40,000-$10,000) dwe rete disponib pou esklizyon nan lavni.

Egzanp 2: Menm modèl reyalite kòm Egzanp 1 nan konsiderasyon Ane taks 2014. Ane taks Madam Z a 2015 pro rata pataje nan revni ak distribisyon soti nan AAA S-Corp a yo se $50,000 ak $40,000 respektivman. Madam Z a SIT baz pou Ane taks 2015 yo pral calculée jan sa a:

Depi distribisyon an $40,000 Ane Fiskal 2015 se mwens pase $50,000 Ane Fiskal 2015 pro rata pataje nan revni, tout $40,000 la dwe enkli nan baz la 2015 SIT Ane Taks. $30,000 la ap toujou disponib pou esklizyon nan ane taks SIT ki vin apre yo.

Egzanp 3: Menm modèl reyalite kòm Egzanp 1 ak 2 nan konsiderasyon Ane taks 2014 ak 2015. Madam Z a pro rata pataje nan revni ak distribisyon soti nan AAA S-Corp a nan Ane taks 2016 yo se Zewo (0) ak $30,000 respektivman. Madam Z a SIT baz pou Ane taks 2016 yo pral calculée jan sa a:

Depi Ane Fiskal 2016 pro rata pataje nan revni se Zewo (0), distribisyon $30,000 Ane Fiskal 2016 la ka eskli nan baz Ane Fiskal 2016 la nan limit kantite lajan ki toujou rete disponib pou esklizyon. Nou konnen nan Egzanp 2 pi wo a ke $30,000 rete disponib pou esklizyon, epi, kòm sa yo, tout $30,000 distribisyon an dwe eskli nan 2016 SIT Ane taks Sèvi a ak Se poutèt sa 2016 Ane Taks Sèvi a va Zewo (0) (sètadi, $30,000 - $30,000).

Kòmanse Ane Taks 2017, tout distribisyon soti nan AAA S-Corp la a Madam Z dwe enkli nan baz la SIT paske tout $40,000 pro rata pataje nan revni deja papye ekri epi ki disponib pou esklizyon te itilize (sètadi, $10,000 nan Ane taks 2014 ak $30,000 nan ane taks 2016).

Seksyon 204. Detèminasyon Revni Filè.

Nan rive nan revni nèt, nenpòt moun ki te fèt depans rezonab ak depans nan pwodiksyon an nan sijè a revni sa a taks ka dedwi depans sa yo ak depans nan revni an brit. Sepandan, li ka PA dedwi taks sou nenpòt nati ki baze sou revni, tankou taks sa a,
Philadelphia taks sou salè, Philadelphia nèt pwofi taks, taks sou revni federal, oswa taks etranje sou revni.

(a) Depans ki fèt nan Pwodiksyon Revni.

Pou rezon ki nan taks sa a, depans dirèkteman fèt nan pwodiksyon an nan revni taksab yo franchiz soti nan revni brit si yo rezonab epi yo te peye sèlman pou pwodiksyon an nan revni sa yo taksab.

Ilistrasyon: Taks sou pwopriyete pèsonèl peye sou sijè a taks sa a dwe pèmèt kòm yon depans franchiz, egzanp, pri a nan yon bwat depo sekirite, frè pou preparasyon nan retounen taks sou revni lekòl la, enterè Marge (PA depase sede a nan sekirite a).

(b) Pèt

(1) Soti nan Komèsyal oswa Echanj nan pwopriyete menm jan an. Yon pèt soutni nan vant lan oswa echanj nan pwopriyete, reyèl oswa pèsonèl, byen mèb ak mèb, nan nenpòt ane taks yon sèl, yo ka konpanse ak dedwi nan limit la nan pwogrè taksab reyalize soti nan vant lan oswa echanj nan tankou pwopriyete nan menm ane taks la, egzanp, yon moun vann aksyon nan stock nan “A” sosyete ak “B” sosyete, ki te fèt mwens pase sis mwa, pouvwa konpanse yon pèt de $1,500 nan stock la nan “B” sosyete kont yon benefis nan $1,000 nan “A” sosyete nan limit ki nan $1,000.

(2) Soti nan Komèsyal oswa Echanj nan pwopriyete kont Lòt Revni Filè Kontribyab yo. Nenpòt moun ki soutni yon pèt soti nan vant lan oswa echanj nan pwopriyete, sa vle di, aksyon ak obligasyon, PA ka konpanse oswa dedwi pèt sa a nan nenpòt sikonstans kont oswa nan lòt revni sijè a taks sa a, sa vle di, enterè sou aksyon, obligasyon, ipotèk, dividann, elatriye.

(c) Yon benefis oswa revni nan yon klas nan revni pa ka konpanse nan yon pèt pwodwi nan yon lòt.

Seksyon 205. Benefisyè nan Estates oswa Trusts.

(a) An jeneral.

Eksepte pou konfyans nan ki moun nan se “mèt kay la sibstansyèl,” benefisyè a nan yon konfyans oswa byen imobilye pa dwe oblije rapòte revni a soti nan li jiskaske revni sa yo resevwa pa oswa kredite l '.

Rezidans lan nan benefisyè a nan konfyans nan oswa nan byen imobilye, se pa sa ki nan konfyans nan oswa sendik, dwe detèmine responsablite a nan benefisyè a pou taks sa a. Pa egzanp, revni yon benefisyè resevwa konfyans ki abite nan Distri Lekòl Philadelphia resevwa taks sou li alòske konfyans ak/oswa sendik la ka lokalize nan Konte Montgomery. Sepandan, konfyans ak/oswa sendik la ka lokalize nan Philadelphia, men si benefisyè a se yon rezidan nan Konte Montgomery, kantite lajan sendik la peye l 'pa ta sijè a taks la.

(b) Nati Revni Trust.

Estates ak Trusts yo pa antite taksab anba dispozisyon ki nan Òdonans taks sou revni lekòl la. Sepandan, lè distribisyon yo te fè nan benefisyè nan Estates oswa Trusts, revni an génération distribisyon an ap kenbe karaktè taks la menm bay benefisyè a tankou si moun sa a te fè envestisman an dirèkteman.

Si, pou egzanp, revni an nan yon konfyans fèt nan enterè soti nan pwopriyetè a nan US
Savings Bon, revni sa yo pa ta dwe papye ekri anba Òdonans sa a nan konfyans nan epi yo ta, menm jan an tou, sou distribisyon benefisyè a, dwe ki pa peye taks sou revni l '.

Revni distribiye oswa kredite nan yon benefisyè nan konfyans oswa nan byen imobilye, pou rezon taks sa a, yo dwe jije yo dwe touche nan ane taks la, si wi ou non konfyans nan oswa nan byen imobilye te gen revni pandan ane sa yo.

(c) Gwo pwopriyetè Trusts.

Nenpòt moun ki kreye yon konfyans, ki moun ki konsève sibstansyèl kontwòl sou pwopriyete a ki gen ladan pouvwa a nan revokasyon, yo dwe jije mèt kay la sibstansyèl ladan l ', oblije peye taks la sijè sou revni an taksab ladan l'. Komisyonè Revni Lekòl la rekonèt definisyon ak règleman ki gen rapò ak “konfyans pwopriyetè sibstansyèl” ke Seksyon 671-77 bay nan Kòd Revni Entèn Etazini an.
Egzanp 1. Se revni an nan yon konfyans te fè peyab nan “G” (grantor) ki gen tout pouvwa revoke konfyans nan ak/oswa retire corpus la. “G” ta dwe oblije peye taks la sou tout revni taksab resevwa pa konfyans nan.

Egzanp 2. Dapre kondisyon ki nan konfyans nan kreye pa “G” se revni an ke yo te peye nan “B” pandan tout lavi a nan “B”; direktè lekòl la nan konfyans nan retounen nan “G” nan ekspirasyon an nan konfyans nan. Ki te fèt: “G” ta oblije peye taks sou tout revni taksab ki pa distribiye ki te peye nan direktè lekòl la konfyans. “B” ta peye sou revni a distribiye oswa kredite l '.

Egzanp 3. “G” kreye yon konfyans kenbe pouvwa sa yo: (1) presize benefisyè a nan revni an; (2) deziyen ki moun ki nan kèk dat nan lavni va resevwa direktè lekòl la; (3) kòm yon moun ki pa sendik dirije ki kalite envestisman oswa yo vote stock kote stock sa yo byen fèt.

Anba premye a nan pouvwa sa yo, “G” ta dwe peye taks sou revni an, pandan y ap anba dezyèm lan ak twazyèm, “G” ta peye sou tout resi yo taksab distribiye ki te peye nan direktè lekòl la konfyans.

(d) Mete konfyans yo sou baz ane fiskal la.

Revni nèt peye oswa kredite nan yon benefisyè (oblije rapòte revni sa yo sou yon baz ane kalandriye), pa yon konfyans oswa byen kenbe liv li yo ak dosye pou rezon taks sou revni federal sou yon baz ane fiskal, va vle di revni peye, kredite, oswa oblije dwe distribiye jan yo detèmine pou ane a rapò taks federal nan konfyans nan fini ak (oswa nan), ane taks benefisyè a. Si sendik la pa te etabli yon ane rapò taks Federal, Lè sa a, yo dwe itilize yon baz ane kalandriye.

(e) Envestisman Imobilye Trusts.

Ki kote aktivite yo nan yon Trust Envestisman Imobilye sijè konfyans nan peman nan taks sou pwofi Filè
Vil la, revni yo peye patisipan yo nan fòm lan nan dividann ta dwe egzante de taks sou revni lekòl la. Sepandan, si tout oswa nenpòt pòsyon nan aktivite Trust la eskli nan taks sou pwofi nèt, patisipan yo pral oblije peye taks sou revni lekòl la nan limit sa a. Ki kote dividann lan konsidere yo dwe retounen nan kapital pou objektif taks Federal, li pral konsidere yo dwe retounen nan kapital pou rezon taks sa a ak Se poutèt sa se pa taksab.

(f) Fiks Envestisman Trust (Pennsylvania sèlman).

Patisipasyon Inite oswa Moun ki gen Sètifika ke yo envesti sèlman nan espesifye obligasyon egzante taks nan Commonwealth la nan Pennsylvania oswa nenpòt divizyon politik nan Commonwealth la yo egzante de taks sou revni lekòl la.

Seksyon 206. Esklizyon nan Revni.

Atik sa yo nan revni ou resevwa, kredite oswa ki revni ki se re-envesti nan yon moun ki
anba Òdonans sa a dwe eskli nan baz taks la:

(a) Enterè sou Lajan Prete Piblik ak Bon Pibliye pa:

(1) Commonwealth la nan Pennsylvania

(2) Sibdivizyon politik sa a Commonwealth

(3) Otorite Minisipal enkòpore nan Pennsylvania

(4) Gouvènman Etazini

Enterè sou obligasyon ki soti nan yon ajans gouvènman an patwone ap konsidere kòm taksab sof si Lwa ki kreye ajans lan espesyalman egzante obligasyon sa yo nan tout taks leta ak lokal yo.

Pou rezon nan seksyon sa a, SEPTA, yon otorite rejyonal, dwe konsidere kòm yon
“otorite minisipal yo.”

(b) Enterè ak Dividann.

(1) Enterè ak dividann sou depo ekonomi, sètifika ekonomi, Sètifika
Depo, kont kouran ak kont Market Lajan ki soti nan yon:

Prive Bank

Bilding & Prè Asosyasyon

Ekonomi & asosyasyon kredi

Kredi Inyon

Bank depay

Bank, Bank & Trust Co, oswa Trust Company

Sètifika ekonomi an (sou ki detantè a resevwa oswa se kredite ak enterè) dwe satisfè tès sa yo:

(a) Fè orijinal emèt nan yon òganizasyon endividyèl oswa san bi likratif; oswa

(b) dwe nonnegotiable.

Si, pou egzanp, yo te bay yon sètifika ekonomi okòmansman nan yon sosyete, ak Lè sa a, achte pa yon moun ki soti nan sosyete a, enterè a peye oswa kredite nan moun nan ta dwe sijè a taks sa a.

Enterè sou Sètifika Depo achte nan yon koutye envestisman se taksab.

(2) Dividann peye pa yon Bank Nasyonal bay moun ki gen nan stock komen.

(3) Revni ki te pwodwi nan Fon ak Trusts ki envesti nan sekirite gouvènman yo dwe konsidere egzante de taks sa a nan menm pwopòsyon ak fon an oswa konfyans envesti nan sekirite ki jenere revni ki ta otreman egzante de taks sa a. (egzanp, Yon fon oswa konfyans envesti nan plizyè obligasyon minisipal leta génération $1000 nan revni distribiyab. Pennsylvania Bonds reprezante .0278 nan HOLDINGS yo nan fon an oswa konfyans. $27.80 pa ta sijè a taks sa a.) Nenpòt fon ki pa rapòte bay envestisè a pousantaj li yo nan envèstisman gratis taks Pennsylvania pou yon ane patikilye dwe konsidere yo dwe konplètman envesti nan enstriman taksab pou ane sa a.

(c) Pwogrè nan Vann nan pwopriyete ki te fèt plis pase sis mwa.

Si se yon benefis reyalize pa mèt kay la nan pwopriyete reyèl oswa pèsonèl sou vant lan, echanj, oswa lòt dispozisyon ladan l ', e li te ki te fèt nan moun ki depase sis mwa anvan dispozisyon nan pwopriyete a, taks la sijè pa dwe peye sou benefis la.

Distribisyon oswa konfyans envestisman nan kalite jesyon yo detèmine yo dwe distribisyon benefis kapital pou rezon taks Federal yo pral trete kòm alontèm genyen kapital epi yo pa pral sijè a taks sa a. Distribisyon yo detèmine yo dwe distribisyon revni pou rezon taks Federal yo pral trete kòm konplètman taksab kontribyab la kèlkeswa sous la nan revni a nan konpayi an envestisman.

(d) Revni nan Operasyon yon biznis.

Nenpòt revni nèt resevwa pa yon moun ki soti nan kondwit la nan yon biznis, pwofesyon, komès oswa antrepriz, ki sijè moun sa yo nan peman an nan taks la pwofi nèt enpoze pa Vil la nan Philadelphia, pa dwe rapòte kòm revni pou rezon nan taks sou revni lekòl la.

(e) Old Laj, Retrèt ak Peman Pansyon.

Peman nan nati sa a, yo dwe egzante de taks sa a, yo dwe fè bay moun ki te pran retrèt nan sèvis pa rive nan yon laj espesifik oswa peryòd nan travay.

(f) Benefis Malad ak Enfimite.

Peman sa yo dwe peryodik ak peye yon moun anba yon maladi oswa yon plan andikap.

(g) Benefis ou resevwa dapre Lwa Konpansasyon Travayè ak Konpansasyon Chomaj yo.

Nenpòt konpansasyon resevwa pa yon anplwaye kòm yon rezilta nan blesi soutni nan kou a nan travay, ak konpansasyon resevwa pa yon moun pandan peryòd chomaj, yo pa dwe rapòte kòm revni taksab.

(h) Aktif Sèvis Militè Peye.

Salè, salè oswa lòt konpansasyon Etazini peye nan nenpòt moun pou sèvis aktif nan Lame li yo, Marin oswa Air Force, yo dwe eskli nan taks sa a.

(mwen) Bonis pou Sèvis Militè aktif Peye pa Inite Gouvènmantal.

Nenpòt bonis oswa konpansasyon adisyonèl yo peye yon moun pa Etazini nan
Amerik, oswa Commonwealth of Pennsylvania, oswa nenpòt lòt Eta pou sèvis aktif nan Lame, Marin oswa Air Force nan Etazini yo, dwe menm jan an tou dwe egzante de taks la.

(j) Benefis lanmò.

Nenpòt anplwayè oswa sendika ki peye benefis lanmò bay benefisyè yon anplwaye ki mouri oswa nan byen l 'yo, si wi ou non peyab nan yon sòm fèt yon sèl kou oswa otreman, yo dwe egzante.

(k) Montan nan Règleman Asirans

(l) Kado ak Lèg.

Si ou resevwa nan lajan kach oswa nan pwopriyete kòm yon kado, oswa anba yon Will, oswa anba lwa nan desandan ak distribisyon, pa dwe rapòte nan baz taks la.

(m) Domaj konpansatwa ki rive nan nenpòt reklamasyon oswa kòz aksyon.

Nenpòt lajan yon moun resevwa paske nan aksidan pèsonèl oswa domaj pwopriyete, swa pa fason pou règleman oswa pa enstitisyon an nan pwosedi legal, dwe egzante. Sepandan, nenpòt domaj pinitif ki ka bay anba yon kontra oswa pa yon Tribinal, dwe rapòte kòm revni taksab.

(n) Grenn pa grenn lè yon moun retrete Comptes, rentes taks-différé, pataje pwofi, Plan Keogh, etc.

Revni ou touche nan IRA, Keogh ak plan sa yo pral eskli kèlkeswa mwayen envestisman yo itilize pou kreye revni an.
ATIK III
retounen ak peman taks

Seksyon 301. Ki moun ki dwe ranpli yon retou.

(a) Chak moun ki resevwa revni nan pwopriyetè a, vant, kontra-lwaye oswa lòt dispozisyon nan pwopriyete reyèl, oswa byen mèb oswa mèb pwopriyete pèsonèl jan sa defini nan Seksyon 203;

(b) Chak moun ki resevwa oswa ki kredite ak revni kòm benefisyè nan yon byen oswa konfyans;

(c) Chak moun ki jije yo dwe mèt kay la sibstansyèl nan yon konfyans oswa nan byen imobilye ak resevwa oswa se kredite ak revni nan konfyans nan oswa nan byen imobilye.

Seksyon 302. Depoze Retounen.

(a) An jeneral.

(1) Tout retounen akòz anba Òdonans sa a dwe depoze nan Depatman Revni nan Vil Philadelphia nan kapasite li kòm ajan pou Distri Lekòl la nan vil sa a.

(2) Deklarasyon an dwe tabli non kontribyab la, adrès, nimewo sekirite sosyal ak lòt enfòmasyon ke Pèseptè taks la ka egzije sa nan bi pou yo rive nan taks la akòz.

(b) Joint Retounen nan mari ak madanm.

Kote mari ak madanm resevwa revni taksab nan pwopriyete ki posede endividyèlman, oswa kòm benefisyè nan yon byen imobilye oswa konfyans, ak/oswa nan pwopriyete ki posede pa yo kòm lokatè pa antant yo, yo ka eli yon opsyon pou ranpli yon sèl retou, ki montre revni konbine tou de. Responsablite taks la nan tou de mari ak madanm, kote yo itilize yon fòm konbine, se menm bagay la kòm ta lakòz soti nan ranpli a nan retounen endividyèl pa chak. Pou egzanp, pèt soti nan pwopriyete posede separeman pa swa konjwen pa ka konpanse kont revni ou resevwa oswa kredite nan lòt la.

Ki kote retounen nan jwenti eli, retounen an dwe pote siyati a nan tou de mari oswa madanm yo, ki fè yo ansanm ak sevèman responsab pou kantite lajan akòz sou li.

(c) Siyati ak Sètifikasyon Retounen.

Kontribyab la dwe siyen deklarasyon an. Nenpòt deklarasyon volontè, fo oswa ki twonpe ki nan deklarasyon an dwe soumèt kontribyab la bay penalite yo bay nan Òdonans lan. Si kontribyab la, nan maladi oswa absans ki soti nan Vil la, pa kapab fè sètifikasyon an epi ranpli deklarasyon an, li ka sètifye epi depoze pa yon ajan otorize. Nan ka sa a, retounen an ta dwe akonpaye pa yon lèt ki montre rezon ki fè yo pou enkapasite kontribyab la yo aji pèsonèlman. Pouvwa Pwokirè, ki montre otorite ajan an pou sètifye nan Correct nan retounen an, yo ta dwe soumèt. Si kontribyab la mouri, reprezantan legal li dwe fè deklarasyon an epi depoze li.

Si mari ak madanm te eli pou ranpli yon retou jwenti, li ta dwe siyen pa tou de.

(d) Enfòmasyon Retounen pa sendik, elatriye

Chak sendik, ègzekutè, administratè oswa lòt fiduciary nan yon konfyans oswa byen imobilye dwe, chak ane sou oswa anvan 31 mas, ranpli ak Komisyonè a nan Revni, yon fòm ki tabli non, adrès ak nimewo sekirite sosyal nan nenpòt ki benefisyè rezidan, ak kantite lajan an nan revni distribye oswa kredite l 'pandan ane anvan an.

Yon kopi Fòm Federal 1099 ki apwopriye a ap sifi.

Seksyon 303. Peryòd ki kouvri pa Retounen.

Retounen an dwe kouvri peryòd ant 1 janvye ak 31 desanm nan ane ki vini anvan dat retou a.

Moun ki kenbe dosye yo sou yon baz ane fiskal epi ki te ranpli sou baz sa yo ak Sèvis Revni
Entèn lan PA pèmèt yo ranpli deklarasyon taks sa a avèk Depatman Revni sou yon baz ane fiskal.

Seksyon 304. Dat pou Retounen ak Peman Taks (an Anglè).

Chak moun ki sijè a dispozisyon ki nan Òdonans sa a dwe, sou oswa anvan 15 avril nan chak ane, prepare epi ranpli yon retou sou yon fòm ki founi pa oswa ka jwenn nan Depatman Revni, ki tabli
revni taksab ou resevwa, kredite oswa re-envesti pandan ane kalandriye anvan an. Nan moman ranpli deklarasyon sa a, moun nan va peye kantite total taks yo montre yo dwe sou deklarasyon an.
ATIK IV
DEVWA AK POUVWA nan pèseptè nan revni lekòl

Seksyon 401. Kolekte ak Resevwa Taks.

Se va devwa Komisyonè Revni Vil la, kòm ajan pou Distri Lekòl Philadelphia, pou kolekte epi resevwa taks òdonans sa a enpoze.

Seksyon 402. Ranfòsman.

Komisyonè Revni Vil la, nan kapasite li kòm ajan pou Distri Lekòl la, chaje avèk ranfòsman dispozisyon Òdonans sa a.

Li otorize ak pouvwa egzaminen, anba sèman, nenpòt moun konsènan nenpòt ki revni ki te oswa ta dwe yo te retounen pou taksasyon, ak pou objektif sa a ka fòse pwodiksyon an nan liv ak dosye, ak prezans nan tout moun devan l ', ki moun li kwè yo gen konesans sou revni sa yo.

Seksyon 403. Egzamen Liv ak Dosye Kontribyab yo.

Pèseptè a, oswa ajan oswa anplwaye li otorize kòmsadwa, li gen pouvwa pou egzamine liv ak dosye chak moun ki se yon rezidan nan Distri Lekòl la nan Philadelphia, yo nan lòd yo verifye presizyon nan nenpòt ki deklarasyon ki fèt, oswa si yo pa te fè okenn retou, rann kont taks la enpoze pa Òdonans sa a. Chak kontribyab dirije ak oblije bay Pèseptè a oswa ajan kòmsadwa otorize l ', oswa nenpòt ki lòt reprezantan kòmsadwa otorize nan Komisyon Konsèy la, mwayen yo, fasilite yo ak opòtinite pou egzamen sa yo ak envestigasyon.

Nenpòt enfòmasyon yo jwenn kòm yon rezilta nan yon egzamen nan liv yo ak dosye nan yon kontribyab dwe konfidansyèl, eksepte pou rezon ofisyèl, ak eksepte an akò ak lòd jidisyè apwopriye.

Seksyon 404. Kolekte Defisyans.

(a) Evalyasyon ak Koleksyon Underpayments nan taks.

Si yo jwenn yon deklarasyon ki pa kòrèk, Pèseptè a otorize pou evalye ak kolekte nenpòt ki peman taks akòz nenpòt kontribyab. Si yo pa jwenn okenn deklarasyon epi yo jwenn yon taks, yo ka evalye taks la ak kolekte avèk oswa san fòmalite pou jwenn yon deklarasyon nan kontribyab la.

(b) Ranbousman yo.

Si kontribyab la ta dwe dekouvri ke yo te fè yon peman anplis nan taks, yo ka jwenn yon aplikasyon pou ranbousman nan Depatman Revni. Aplikasyon an dwe depoze nan lespas twa zan nan dat peman an oswa dat delè a, kèlkeswa sa ki pita.

ATIK V
enterè ak penalite

Seksyon 501. Enterè.

Nenpòt moun ki pa peye taks la enpoze pa Òdonans sa a pa dat delè a dwe oblije
peye enterè nan pousantaj la nan yon mwatye (1/2) nan yon (1%) pousan chak mwa oswa yon fraksyon ladan l 'sou taks
la akòz jiskaske peye.

Seksyon 502. Sanksyon.

Nenpòt moun ki pa peye taks la enpoze pa Òdonans sa a pa dat limit la dwe responsab pou yon penalite nan yon (1%) pousan chak mwa oswa fraksyon ladan l 'sou taks sa yo jiskaske yo peye pou dèt eksepsyonèl anvan 30 jen 1987. Ki vin apre 30 jen 1987, yo pral kalkile penalite a an akò avèk tablo sa a:

ILISTRASYON PENALITE. Lis ki anba la a se yon Tablo I & P pou retounen depoze apre
4/15/88.

Retounen Mwa Filed Apre Dat Due Int. Plim. Peny. 1 & P Cum. Mwen & P
1 04/16/88 rive 05/15/88 1/ 2% 1% 1-1/2% 1-1/ 2%
2 05/16/88 rive 06/15/88 1/ 2% 1% 1-1/ 2% 3%
3 06/16/88 rive 07/15/88 1/2% 1% 1-1/ 2% 4-1/ 2%
4 07/16/88 rive 08/15/88 1/2% 2% 2-1/ 2% 7%
5 8/16/88 rive 09/15/88 1/ 2% 2% 2-1/2% 9-1/2% 6 09/16/88 rive 10/15/88 1/2% 2% 2% 2-1/ 2% 12% 7 10/16/88 rive 11/15/88 1/ 2% 3% 3-1/ 2% 15-1/ 2% 8 11/16/88 rive 12/15/88 1/ 2% 3% 3-1/ 2% 19% 9 12/16/88 rive 01/15/89 1/2% 3% 3-1/ 2% 22-1/ 2%
10 01/16/89 rive 02/15/89 1/ 2% 4% 4-1/ 2% 27%
11 02/16/89 rive 03/15/89 1/ 2% 4% 4-1/ 2% 31-1/ 2% 12 03/16/89 rive 40/15/89 1/ 2% 4% 4-1/ 2% 36%

Apre sa, pou chak mwa adisyonèl oswa fraksyon ladan l 'te ajoute 1-1/ 4% pou penalite ak 1/ 2% pou enterè a 36% la.

Seksyon 503. Abatman oswa egzansyon nan Enterè ak Penalite.

Kote Pèseptè a te enpoze enterè ak penalite pou ranpli byen ta nan yon deklarasyon ak peman taks la, kontribyab la ka petisyon Komisyon Konsèy Revizyon Taks nan Vil Philadelphia pou l anile oswa abate enterè ak/oswa penalite sa yo. (Gade Atik VIII, Seksyon 801 nan Règleman sa yo pou enfòmasyon espesifik kòm pwosedi.)

ATIK VI
KOLEKSYON nan taks ki poko peye

Seksyon 601. An jeneral.

Taks la enpoze pa Òdonans sa a, ansanm ak enterè ak penalite, va recouvre pa Komisyonè a nan Revni Lekòl kòm lòt dèt tankou kantite lajan yo recouvre.
ATIK VII
VYOLASYON - Amann ak penalite

Seksyon 701. Vyolasyon Òdonans.

Vyolasyon yo ki sijè yon moun nan amann yo ak penalite ki tabli nan Seksyon 702 dokiman sa a yo se:

(1) Si ou pa kenbe oswa fè nenpòt ki dosye, retounen oswa rapò;

(2) Kenbe oswa fè nenpòt dosye fo oswa fo, retounen oswa rapò;

(3) Refize demann pa Pèseptè a pou egzamen nan liv ak dosye yo nan lòd yo verifye presizyon nan peman kontribyab la nan taks la;

(4) San mank oblije oswa neglijans ranpli nenpòt deklarasyon ki nesesè nan dokiman sa a, oswa pou peye nenpòt taks;

(5) Eseye, nan nenpòt fason, evade oswa defèt taks la oswa peman ladan l '.

Seksyon 702. Amann ak Penalite.

Nenpòt moun ki vyole dispozisyon ki nan Òdonans sa a dwe sijè a peman yon amann oswa penalite $300.00, oswa soufri prizon ki pa plis pase katrevendis jou, oswa toude, nan diskresyon Tribinal la.

Distri eskolè a pa limite, nan yon aksyon pou refè amann yo oswa penalite yo pou vyolasyon Òdonans sa a, nan aksyon nan sipozisyon.
ATIK VIII
APÈL PWOSEDI

Seksyon 801. Apèl nan Komisyon Konsèy Administratif.

Apèl ki soti nan otorite pou evalye ki kouvri rediksyon oswa egzansyon enterè oswa penalite, oswa nan yon konpwomi nan taks la dwe, yo dwe depoze nan Komisyon Konsèy Revizyon Taks Vil
Philadelphia a nan swasant jou apre dat yo poste avi evalyasyon yo bay kontribyab la oswa reprezantan li. Petisyon an dwe depoze nan triplikat, epi yo dwe tabli rezon ki sipòte demann pou soulajman an. Moun ki fè petisyon an, si li vle, va gen dwa pou yo tande nan moun, oswa pa konsèy, anvan Komisyon Konsèy la te di. Pa dwe gen okenn apèl nan desizyon li yo.
Y ap fè yon petisyon pou egzansyon penalite ak enterè ap aji sou sèlman apre yo fin peye taks debaz la.

Seksyon 802. Apèl nan Tribinal la.

Kote Konsèy Revizyon Taks la va refize nenpòt petisyon pou revizyon yon estimasyon, oswa yon petisyon pou ranbousman, yo ka fè yon apèl nan men refi sa yo nan Tribinal Pleas Komen an nan trant
(30) jou apre dat yo poste avi desizyon an pa Komisyon Revizyon Taks la.

Top