Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Mande yon ranbousman taks sou Salè

Demann ranbousman taks sou salè yo dwe soumèt nan Sant Taks Philadelphia. Ou pa bezwen yon non itilizatè ak modpas pou soumèt yon demann ranbousman sou Sant taks Philadelphia.

NOUVO POU MANDE 2023: Revni te pibliye enstriksyon ak modèl ki ajou pou demann Ranbousman Taks sou Salè ki pa rezidan. PA EDITE MODÈL LA. Ou dwe soumèt Lèt Sètifikasyon Anplwayè a jan li parèt nan modèl la. Revni ap rejte nenpòt demann ak chanjman nan modèl la.

VIDEO - Tutorial sa a mache ou etap-pa-etap sou kòman yo soumèt yon ranbousman taks sou salè nan Sant taks la Philadelphia.

Gen twa diferan kalite ranbousman pou taks sou salè:

  • Ranbousman taks sou salè pou anplwaye ki salè
  • Ranbousman taks sou salè pou anplwaye ki komisyone
  • Ranbousman taks sou salè pou kontribyab ki satisfè sèten egzijans revni

Ranbousman yo pou anplwaye salè oswa komisyone

Se sèlman anplwaye ki pa rezidan ki kalifye pou yon ranbousman taks sou salè pou travay ki fèt andeyò Philadelphia. Anplwaye rezidan yo taksab si wi ou non k ap travay nan oswa soti nan Philadelphia. Sepandan, anplwaye rezidan yo ka aplike pou yon ranbousman pou depans biznis franchiz, ki pa ranbouse.

Tout aplikan dwe soumèt dokiman siyen nan men anplwayè yo ak dat ak fichye kote yo ye a pou verifye nenpòt lè yo travay andeyò Philadelphia. Fèy enstriksyon ak modèl la gen ladan yon fòm modèl pou anplwayè ou a kopye, ranpli, epi siyen, sou antèt yo. Dokiman sa a ranplase egzijans lèt anplwayè an. Fèy modèl la nouvo gen ladan tou yon Fèy travay pou dat ak kote. Enfòmasyon ki nan de dokiman sa yo dwe matche ak.

Anplis de sa, anplwaye ki mande yon ranbousman pou vwayaj ta dwe itilize dat ak kote nou an fich travay.

Nenpòt reklamasyon pou ranbousman dwe depoze nan lespas twa zan apati dat taks la te peye, oswa akòz, kèlkeswa dat la pita.

Demann ranbousman taks sou salè yo ka soumèt nan Sant taks Philadelphia, ki gen ladan pou anplwaye salè oswa komisyone.

Si ou te mande yon ranbousman sou deklarasyon ou, ou pa bezwen ranpli fòm sa yo.

Kijan pou mande yon ranbousman nan Sant taks Philadelphia

Pou mande yon ranbousman, yon fwa nan Sant Taks Philadelphia, ou bezwen konnen FEIN, SSN, oswa PHTIN ou. Anplis de sa, ou dwe bay dat yo ou te oblije travay nan ak soti nan Philadelphia lè l sèvi avèk modèl la bay, adrès postal ou, W-2 enfòmasyon, ak konpansasyon, lavant, ak enfòmasyon depans.

Pou kòmanse, al gade nan “Ranbousman yo” panèl la sou bò ki pi ba-gòch nan paj dakèy Sant taks la. Swiv envit sou ekran an pou ranpli demann ranbousman ou an.

Yon fwa ou soumèt demann ranbousman ou an, Depatman Revni ap revize li. Tan pwosesis nòmal la se sis a uit semèn.

Ou ka tcheke estati a nan ranbousman ou sou entènèt lè l sèvi avèk “Ki kote nan Ranbousman yo mwen an” lyen anba panèl la “Ranbousman” nan paj an kay la. Pou jwenn aksè nan karakteristik sa a, ou pral bezwen yon nimewo idantifikasyon tankou SSN oswa EIN ak ranbousman egzak la mande kantite lajan.

Petisyonè sou entènèt yo pral wè estati ranbousman yo pi vit pase demandè papye yo. Depoze sou papye pral retade rechèch “Kote ranbousman mwen an”. Si ou soumèt yon aplikasyon sou papye, tanpri pèmèt 30 jou anvan ou chèche estati ranbousman ou sou “Kote ranbousman mwen an.”

Ranbousman taks sou revni ki baze sou salè

Si ou ranpli padon taks Pennsylvania nan Pensilvani Schedule SP epi yo apwouve, ou ka gen dwa tou pou resevwa yon ranbousman nan Taks sou Salè Vil la te kenbe pa anplwayè ou.

Aplikan ki kalifye yo peye taks sou Salè nan yon pousantaj pi ba. Enstriksyon konplè, ansanm ak yon orè kantite lajan revni ki kalifye ak rediksyon pousantaj, yo enkli nan fòm petisyon ranbousman an. Aplikan yo dwe itilize yon petisyon anplis si yo gen plis pase kat W-2s.

Nou ankouraje tout aplikan yo pou yo itilize petisyon ranbousman taks sou entènèt la. Nou trete petisyon soumèt sou entènèt pi vit epi ki gen mwens erè. Aplikan yo ka itilize yon demann ranbousman taks sou revni ki baze sou papye si yo prefere. Si w ap soumèt yon ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), ou ka sèlman soumèt demann ranbousman ou sou papye.

Rezidan ki pa Pennsylvania ki travay nan Philadelphia, men yo pa ranpli yon deklarasyon taks sou revni Pennsylvania dwe gen ladan yon kopi siyen nan deklarasyon taks sou revni eta yo pou yo kalifye pou pousantaj yo ki baze sou revni.

Anplwayè Philadelphia yo oblije bay yon fòm petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou salè bay anplwaye yo pa 1 fevriye. Nan pifò ka yo, patwon yo bay petisyon an ranbousman an menm tan yo bay anplwaye W-2s oswa fòm konparab. Nenpòt moun ka telechaje tou yon kopi fòm lan.

Top